"อัจฉราวดี" โพสต์ปม 2 พส. ทุกวันนี้ยังบันเทิงกันไม่พออีกหรือ

2021-09-07 13:14:57

"อัจฉราวดี" โพสต์ปม 2 พส. ทุกวันนี้ยังบันเทิงกันไม่พออีกหรือ

Advertisement

"อัจฉราวดี วงศ์สกล" โพสต์กรณี 2 พส. ทุกวันนี้ยังบันเทิงกันไม่พออีกหรือ เหลือฝั่งศาสนาไว้เป็นที่พึ่งของจิตสักนิด การไลฟ์สดไม่ใช่สิ่งผิด แต่ไม่สำรวมเน้นสนุกเฮฮาผิดพระธรรมวินัยที่ภิกษุจะต้องมีการสำรวม กาย วาจา ใจ 

จากกรณี พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระลูกวัดสร้อยทอง เฟซบุ๊กไลฟ์คู่กับพระนักเทศน์รุ่นพี่ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 2 วันติดกัน ยอดคนดูถล่มทลายทะลุ 2 แสนวิว เพจดัง ๆ เช็กชื่อเพียบกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. เพจ 5000s ข้ามห้วงมหรรณพ กับ อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล โพสต์ข้อความระบุว่า ทุกวันนี้ยังบันเทิงกันไม่พออีกหรือ เหลือฝั่งศาสนาไว้เป็นที่พึ่งของจิตสักนิด ให้ผู้ฟังเกิดสติ รู้จักสำรวม กาย วาจาใจ เพื่อบำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญกุศลแก่ตนและแก่ส่วนรวม  การไลฟ์สดไม่ใช่สิ่งผิด ยามนี้พระเทศน์แล้วมีการไลฟ์สดก็เห็นมีอยู่ แต่การไลฟ์ด้วยความไม่สำรวมเน้นสนุกเฮฮาเข้าว่า นี่คือผิดพระธรรมวินัย ที่ภิกษุจะต้องมีการสำรวม กาย วาจา ใจ เป็นการกระทำไม่มีความยำเกรงต่อพระบรมศาสดาที่ทรงประกาศธรรม ด้วยการแลกมาด้วยชีวิต และไม่ยำเกรงต่อผ้ากาสาวพัสตร์ที่นุ่งห่มเลย

บูรพกษัตริยาธิราชเจ้า รักษาบ้านเมืองและพระศาสนามา เพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ปวงชน ไม่ใช่ให้สงฆ์มาทำตลกเรียกเรทติ้ง พูดอ้างธรรมะ 1% ที่เหลือพูดแต่เรื่องโลกๆ เพื่อความหรรษาไม่มีความละอายในเพศบรรพชิตของตนแม้แต่น้อย นอกจากทำให้ศรัทธาไม่ได้ ยังทำให้คนเสื่อมศรัทธาไปจากพระศาสนา บาปทั้งคนทำและคนสนับสนุน ร่วมนั่งรถขนขยะ ย่อมมีกลิ่นเหม็นติดตัว งานนี้วัดใจสำนักพระพุทธศาสนา และท่านที่เกี่ยวข้องว่า ท่านจะดำเนินการเพื่อรักษาพระศาสนา หรือจะพากันกินเงินเดือนหลวง รับราชการเพื่อปล่อยปละละเลย ให้ศาสนาเสื่อมหนักขึ้น


ขอบคุณเพจ 5000s ข้ามห้วงมหรรณพ กับ อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล