"อนุชา" ตอบชัดปม 2 พส. เป็นเรื่อง มส.ตัดสิน

2021-09-07 10:34:22

"อนุชา" ตอบชัดปม 2 พส. เป็นเรื่อง มส.ตัดสิน

Advertisement

"อนุชา" ตอบปม 2 พส. เป็นเรื่องของ มส.ตัดสิน  วอนประชาชนร่วมทำนุบำรุงศาสนาหนึ่งในเสาหลักของชาติ

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสสังคมที่ 2 พระสงฆ์ คือ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ แสดงธรรมผ่านการไล้ฟ์สด ซึ่งมีประชาชนเข้ารับชมเป็นจำนวนมาก จนเกิดประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาชนบางส่วนมองว่าไม่เหมาะสม และอาจทำให้วงการสงฆ์เสื่อมเสีย  ว่า ตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (พศ.) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับและติดตามการดำเนินงานของทางสำนักงานเป็นหลัก ส่วนเรื่องของพระสงฆ์ เป็นส่วนที่มหาเถรสมาคมทำหน้าที่อยู่แล้ว ดังนั้น การกระทำดังกล่าวของ 2 พระสงฆ์ จึงเป็นสิ่งที่ทางมหาเถรสมาคมเป็นผู้ตัดสิน ทั้งเรื่องของเจตนา และผลประโยชน์อื่น เพราะถือว่าเป็นกิจของสงฆ์

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า  กรณีที่มีการถกเถียงหรือเกิดข้อขัดแย้งในสังคมเป็นเรื่องปกติ แม้กระทั่งเรื่องศาสนา แต่ขอให้คนไทยแยกแยะความรู้จากหลักธรรมที่ได้รับและเจตนาในการสื่อสาร พร้อมร่วมใจกันทำนุบำรุงศาสนา หนึ่งในเสาหลักของชาติ และช่วยกันประคับประคองไม่ให้ศาสนามีความเสื่อมเสีย