ชาวหัวหินเฮฉีด "ซิโนฟาร์ม" 25 ส.ค.

2021-08-11 20:20:09

ชาวหัวหินเฮฉีด "ซิโนฟาร์ม" 25 ส.ค.

Advertisement

ชาวหัวหินเฮ ได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 25 ส.ค.แน่นอน

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่าตามที่เทศบาลเมืองหัวหินได้ขอจัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 โดส สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 25,000 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการเปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินลงทะเบียนจองวัคซีนรอบแรกไปแล้วจำนวน 10,000 คนตั้งแต่เดือน ก.ค.64 จากนั้นได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบจำนวน ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินได้ประกาศรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรกจำนวน 15,000 คน เริ่มจากผู้ที่ลงทะเบียนจองไว้ในรอบแรก โดยกำหนดรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกที่ รพ.หัวหิน ตั้งแต่วันที่ 25-29 ส.ค.64 วันละ 3,000 คนตามลำดับ และจะประกาศรายชื่อที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 13 ส.ค.64 หรือภายในสัปดาห์หน้าเป็นอย่างช้า ทั้งนี้วัคซีนซิโนฟาร์มมีประกันภัยความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีด ดังนั้นก่อนรับการฉีดวัคซีนฯ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะให้ผู้รับการฉีดวัคซีนลงทะเบียนใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยเลขประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเทศบาลเมืองหัวหินเท่านั้น สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดเข็มแรกแล้วจะต้องรอประกาศวันฉีดเข็ม 2 อีกครั้งโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถติดตามและตรวจสอบรายชื่อคิวฉีดวัคซีนได้โดยตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชน : https://searchcidvaccine-hhtm.web.app/ และทางเว็บไซต์เทศบาล (ตรวจสอบแบบรายชื่อ) https://www.huahin.go.th/new/news/detail/10894