ด่วน! "วัคซีนชิโนฟาร์ม" ถึงชุมแพแล้วเริ่มฉีด 16 ส.ค.

2021-08-11 19:10:13

ด่วน! "วัคซีนชิโนฟาร์ม" ถึงชุมแพแล้วเริ่มฉีด 16 ส.ค.

Advertisement

"วัคซีนชิโนฟาร์ม" ลอตแรกถึงเทศบาลเมืองชุมแพแล้ว  16 ส.ค. เป็นต้นไปทุกคนที่ลงทะเบียนได้ฉีดแน่นอน ใครได้รับ SMS เช็กคิวฉีดเลย

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น นายณัฐภูมิ นนทสิริกุล ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ นายณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ เลขานุการนายกเทศมนตรี นพ.จันทร์โท ศรีนา และ นพ.พศวีร์ เผ่าเสรี รอง ผอ.รพ.ชุมแพ  ร่วมกันรับมอบวัคซีนชิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลอตแรกจำนวน 6,522 โดส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจัดเก็บรักษาวัคซีนตามอุณหภูมิกำหนดไว้ที่โรงพยาบาลชุมแพ


นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองชุมแพ ได้สั่งจองวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 30,000 โดส ขณะนี้ได้รับการยืนยันจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่สั่งจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในลอตแรกนี้ได้จัดส่งถึงเทศบาลเมืองชุมแพ เป็นที่เรียบร้อย จำนวน 6,522 โดส และเตรียมจัดส่งลอตที่ 2 จำนวน 14,000 โดสและลอตที่ 3 จำนวน 9,478 โดส ตามลำดับ ในลอตแรกจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 16 ส.ค.64 เป็นต้นไป ลอตที่ 2 เริ่มฉีดในวันที่ 23 ส.ค.64 เป็นต้นไป และลอตที่ 3 จะเริ่มฉีดในวันที่ 2 ก.ย.64 เป็นต้นไป ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ภายหลังจากฉีดลอตที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะฉีดเข็มที่ 2 ให้กับผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 ในล็อตแรกทันทีต่อเนื่องกันไปจนครบจำนวน


สำหรับ วัคซีนชิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนทางเลือกของเทศบาลเมืองชุมแพ ที่สั่งซื้อมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 30,000 โดส เพื่อเสริมวัคซีนหลักของทางโรงพยาบาลชุมแพ ที่จัดฉีดให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด วัคซีนจำนวน 3 หมื่นโดสนี้ ถ้าฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จะได้ 50% ของจำนวนประชากร และหาก รพ.ชุมแพ ฉีดวัคซีนหลักในเขตเทศบาลได้ 30% จะทำให้ยอดผู้ฉีดวัคซีนของประชากรในเขตเทศบาลเป็นจำนวน 80% ของจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ซึ่งถือว่าเป็นการฉีควัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ได้อย่างดี