เคลียร์ชัดซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้า

2021-08-05 10:03:06

เคลียร์ชัดซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้า

Advertisement


ศปก.ศบค.เคลียร์ชัดการซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19  รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด –19 (ศปก.ศบค.)  สรุปเรื่องการซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30 สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ให้ซื้อตามระบบนำส่ง (Delivery) ไปส่งที่บ้านหรือที่ทำงาน

2. สามารถโทรสั่งร้านอาหาร ร้านอาหารในห้าง และ Supermarket ให้นำมาส่งในที่ที่จัดให้รับอาหาร

ทั้งนี้ ผู้ขาย (ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์) จะจัดเตรียมพื้นที่บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต กำหนดเป็นพื้นที่รอคิว ซึ่งมีบริเวณพักคอย/เว้นระยะห่างที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายในห้าง/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถนำส่งอาหาร/เครื่องดื่ม มาวางจำหน่าย ณ จุดที่จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้ภายใน/บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตได้


ขอบคุณเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19