ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว "พล.ต.อ.วิระชัย" กลับดำรงตำแหน่งเดิม

2021-07-15 21:21:40

 ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว "พล.ต.อ.วิระชัย" กลับดำรงตำแหน่งเดิม

Advertisement


ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว "พล.ต.อ.วิระชัย" กรณีโดนสำรองราชการ ให้พ้นจากตำแหน่งรอง ผบ.ตร.  กลับมาดำรงตำแหน่งเดิม

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ถูกสำรองราชการและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ร้องทุกข์ดำเนินคดี กรณีถูกกล่าวหา ดักฟัง เผยแพร่ข้อมูลการสนทนา ระหว่าง พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เมื่อปี 2563 ต่อมา พล.ต.อ.วิระชัย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งสำรองราชการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยเมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางมีคำสั่ง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ บ. 438/2563  ระหว่าง พล.ต.อ.วิระชัย ผู้ฟ้องคดี พล.ต.อ.จักรทิพย์  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 387/2563 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563 ให้ พล.ต.อ.วิระชัย ผู้ฟ้องคดีสำรองราชการ นั้น กรณีนี้จึงมีเหตุอันสมควรที่จะทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าว ที่สั่งให้ พล.ต.อ. วิระชัย สำรองราชการ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้ พล.ต.อ.วิระชัย พ้นจากตำแหน่งรอง ผบ.ตร. ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ส่งผลให้  พล.ต.อ.วิระชัย กลับมาดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร.ตามเดิมนับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2563 ซึ่งเป็นวันที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ออกคำสั่งสำรองราชการเสมือนว่าไม่เคยมีคำสั่งสำรองราชการมาก่อน และเสมือนว่าไม่เคยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้ พล.ต.อ.วิระชัย พ้นจากตำแหน่งรอง ผบ.ตร.