กทม.ส่ง 69 ทีมเคลื่อนที่เร็วค้นหาผู้ป่วยโควิดในชุมชน

2021-07-14 22:01:47

กทม.ส่ง 69 ทีมเคลื่อนที่เร็วค้นหาผู้ป่วยโควิดในชุมชน

Advertisement

กทม.ส่ง 69 ทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน หรือสถานประกอบการที่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกัน ซึ่งมีแนวโน้มเกิดการระบาดในครอบครัวและชุมชนมากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดแนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนที่มีความพร้อม สำหรับในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ค. 64) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง จะบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เครือข่าย NGO จัดทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ CCRT (Comprehensive Covid-19 Response Team) 69 ทีม ลงพื้นที่ 69 ชุมชน และจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 200 ทีม เป้าหมายคือการเร่งระดมตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา รวมถึงให้ผู้ป่วยได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือการพัก ณ ศูนย์พักคอยรอส่งต่อ (Community Isolation) อย่างถูกต้อง นอกจากนี้จะมีการนำชุดตรวจ Antigen Test Kit ไปใช้ในการตรวจเชิงรุกในชุมชนแออัดเพื่อให้สามารถตรวจและแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนได้อย่างรวดเร็วด้วย โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้จะเป็นการร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสาน เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกักกันไม่ให้แพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตในกลุ่มเปราะบางได้ด้วย