ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายฉีดวัคซีนเข็มที่ 1-2 ต่างชนิดกัน

2021-07-14 18:09:27

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายฉีดวัคซีนเข็มที่ 1-2 ต่างชนิดกัน

Advertisement

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่มีนโยบายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. เพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความระบุว่า  ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม ตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาต"ยกเว้น" ผู้อยู่ในโครงการศึกษาวิจัย หรือ กรณีผู้ฉีดแพ้หรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก สามารถให้วัคซีนต่างชนิดกันในเข็มที่ 2 ได้ถ้าแพทย์เห็นสมควร ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และหลีกเลี่ยง เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดหรือวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ทางราชวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ค. 2564

ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 0 2078 9350

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.

ขอบคุณเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์