มติ ส.ส.เพื่อไทยเห็นชอบยื่นซักฟอกรัฐบาล

2021-07-13 19:44:46

มติ ส.ส.เพื่อไทยเห็นชอบยื่นซักฟอกรัฐบาล

Advertisement

"ประเสริฐ"เผย มติ ส.ส.เพื่อไทยเห็นชอบยื่นซักฟอกรัฐบาล ปล่อยบริหารประเทศต่อไปยิ่งวิกฤต 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.)  เปิดเผยว่า การประชุม ส.ส. พรรคเพื่อไทย วันที่ 13 ก.ค. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบซูม ได้หารือกันถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง อีกทั้งการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตรัฐบาลของรัฐบาลก็ไร้ประสิทธิภาพ ล้มเหลว ผิดพลาด จนทำให้สถานการณ์วิกฤตขั้นสูงสุด พี่น้องประชาชนต้องทุกข์ยากแสนสาหัส ส.ส.พรรคเพื่อไทย จึงเห็นร่วมกันว่าในช่วงที่ 2 สัปดาห์ที่มีการงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.ของพรรคทุกคนจะออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลัง และเนื่องจากการบริหารสถานการณ์ที่ผิดพลาดซ้ำซากของรัฐบาล จนเป็นที่มาที่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องยากลำบาก หากปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศต่อไป วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนไทยจะย่ำแย่ไปมากกว่านี้ ที่ประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทย จึงมีมติเห็นชอบให้ยื่นมีการญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 และเพื่อให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ที่ประชุมจึงขอให้ ส.ส. และสมาชิกพรรค ทุกคนเปิดรับข้อมูล ความผิดพลาด ความล้มเหลว และการทุจริต ของรัฐบาล