ครม. เคาะลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา 2 เดือน

2021-07-13 18:11:18

ครม. เคาะลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา 2 เดือน

Advertisement

ครม. เคาะลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปาเดือน ส.ค.-ก.ย.

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. เพจ รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล ของ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความระบุว่า ครม. เคาะลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา รวม 2 เดือน

1.มาตรการลดภาระค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย. 64)

2.มาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 64 โดยใช้ฐานเดือน ก.พ.ดังนี้

2.1 บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150หน่วย/เดือน ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

-น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือน ก.พ. 64 คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง มากกว่าเดือน ก.พ. แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ให้จ่ายเท่ากับเดือน ก.พ. 64

-ถ้าอยู่ระหว่าง 501-1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64+ 50% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64

-เกิน 1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 + 70% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2 กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ใช้ไฟฟ้าฟรี! 100 หน่วยแรก

2.3 กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงสิ้นเดือนธ.ค. 64 โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง