เปิดผลวิจัยฉีด "ซิโนแวค" 2 เข็มภูมิคุ้มกันลดร้อยละ 50 ทุก 40 วัน (มีคลิป)

2021-07-12 15:04:44

เปิดผลวิจัยฉีด "ซิโนแวค" 2 เข็มภูมิคุ้มกันลดร้อยละ 50 ทุก 40 วัน (มีคลิป)

Advertisement


"ดร.อนันต์"เผยผลวิจัยคนฉีด "ซิโนแวค" 2 เข็ม ระดับของภูมิคุ้มกันลดลงร้อยละ 50 ทุก 40 วัน

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการ​จัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana ระบุว่า  ผลการทดลองนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทย์ มธ. กับ ทีมวิจัย BIOTEC สวทช. ใช้ตัวอย่าง n > 500 จาก ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็มครับ ผลการทดลองจะมีออกมาเรื่อยๆจากกลุ่มตัวอย่างนี้ครับ

ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี BIOTEC ทำโครงการตรวจระดับภูมิคุ้มกัน ต่อโปรตีน RBD ของเชื้อโควิด- 19 ขึ้น การวิเคราะห์เบื้องต้นมากกว่า 500 ตัวอย่าง พบประเด็นสำคัญดังนี้

-ระดับของภูมิคุ้มกัน หลังจากได้รับวัคซีน Sinovac ครบสองเข็มจะมีค่าลดลงร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง ทุกๆ ประมาณ 40 วัน

-ระดับของภูมิคุ้มกันในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มนานกว่า 60 วันจะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มไม่เกิน 60 วัน

-ระดับภูมิคุ้มกันเฉลี่ยใน 60 วันแรกหลังฉีดวัคนครบ 2 เข็ม เทียบเคียงได้กับประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบมีอาการประมาณร้อยละ 60-70 แต่ในกลุ่มที่รับวัคซีน ครบ 2 เข็มเกิน 60 วัน พบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบมีอาการ ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50


ขอบคุณเฟซบุ๊ก  Anan Jongkaewwattana