สื่อมวลชนทำข่าว สธ.ติดเชื้อโควิด-19

2021-07-12 11:03:35

สื่อมวลชนทำข่าว สธ.ติดเชื้อโควิด-19

Advertisement

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งข่าวสื่อมวลชนทำข่าววันที่ 5 ก.ค. ติดโควิด-19   ขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงติดตามทำข่าวผ่านทาง FB ของกระทรวงสาธารณสุข จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แจ้งสื่อมวลชนว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 2564 (เวลาประมาณ 09.00 – 10.30 น. ที่ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) มีสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวติดเชื้อโควิด -19 ขอให้ทุกท่านที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวเฝ้าระวัง สังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการป่วยเข้าข่ายโรคโควิด 19 ขอให้ทำการตรวจหาเชื้อ และพบแพทย์ด้วยค่ะ ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงติดตามทำข่าวผ่านทาง FB ของกระทรวงสาธารณสุข จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบทางไลน์อีกครั้ง