โฆษก พท.จี้นายกฯ เร่งแก้วิกฤตการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ

2021-07-11 14:08:48

โฆษก พท.จี้นายกฯ เร่งแก้วิกฤตการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ

Advertisement

โฆษก พท.จี้นายกฯ เร่งแก้วิกฤตการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ แนะตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กด่วน ก่อนอนาคตชาติพัง

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย  (พท.) ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ด้านการศึกษา กล่าวว่า การประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ครั้งล่าสุดของ ศบค.มีผลทำให้โรงเรียนทั่วประเทศหลายแห่งต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ตอกย้ำซ้ำเติมวิกฤตการศึกษาของเด็กไทยให้ถดถอยลงไปโดยสมบูรณ์แบบแล้ว เนื่องจากขณะนี้ เด็กไทยประสบปัญหาตกสำรวจการเรียนออนไลน์จำนวนมาก ผู้ปกครองที่ตกงานหรือรายได้น้อยลงไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือการเรียนออนไลน์จนต้องเปิดรับบริจาค ทำให้เด็กจำนวนมากถูกบังคับให้หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน ม.ปลายจะหลุดออกจากระบบการศึกษามาสุด 48% จากการประเมินของ กสศ. ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะการบริหารที่ผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไม่สามารถแก้วิกฤตการระบาดของโควิด-19 ให้จบลงได้โดยเร็ว

ดร.อรุณี กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจะต้องทำงานเชิงรุก ต้องออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบโดยด่วน โดยนำงบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้วงเงิน 500,000 ล้านบาท ในส่วนที่ 3 ที่ใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม มาสนับสนุนการเรียนออนไลน์ เช่น

1.ให้บริษัทเอกชนวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในชุมชนแออัด รัฐบาลลดหย่อนการจัดภาษี

2.จัดซื้อหรือเช่าคอมพิวเตอร์ให้เด็กยากจน ภาคเอกชนที่สนใจจะได้รับเม็ดเงินลงทุนเพิ่มพร้อมมาตรการทางภาษี

3.กยศ.ต้องขยายระยะเวลาปลอดหนี้และไม่คิดดอกเบี้ย จาก 2 ปี เป็น 4 ปี

4.ตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง

5.จัดหาวัคซีนที่ดีสำหรับเด็กนักเรียนและครูให้ทั่วถึง เพื่อให้เด็กและครูกลับโรงเรียนได้อีกครั้ง

6.ปรับกฎเกณฑ์ ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวมากขึ้นในการรับการสนับสนุนการศึกษา ให้ครูและนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

"ข้อเสนอทั้งหมดต้องบรรจุเป็นวาระแห่งชาติทันที เด็กไทยกำลังติดกับดักผู้นำฉุดรั้งความเจริญ เพราะประเทศไทยมีผู้นำที่ปกครองเอาแต่เดินตามคนอื่น สุดท้ายประเทศไทยจะถูกทิ้งไว้โดดเดี่ยวในเวทีโลก ช่วยเห็นแก่อนาคตของเด็กด้วย เขาคือคนที่อยู่สานต่ออนาคตประเทศ ไม่ใช่พวกท่าน" ดร.อรุณี กล่าว