ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าคนรอบข้างเป็นซึมเศร้า

2021-07-13 06:00:00

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าคนรอบข้างเป็นซึมเศร้า

Advertisement

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าคนรอบข้างเป็นซึมเศร้า

ทำไมวัยรุ่นที่ซึมเศร้าต้องฆ่าตัวตาย-ทำร้ายตนเอง?

การทำร้ายตนเองของวัยรุ่นไม่ได้เกิดจากการเรียกร้องความสนใจ แต่โรคซึมเศร้าทำให้วัยรุ่นมองสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในทางลบเกินกว่าความเป็นจริง จึงมีความคิด พฤติกรรมดังกล่าว และบางครั้งอาจไม่ได้มีเจตนาเพื่อทำให้ตนเองเสียชีวิต แต่อาจทำ

-เพื่อเป็นการระบายออกของอารมณ์เศร้า และจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้น

-เพื่อให้เบี่ยงเบน หนีจากความคิดทางลบ

-เพื่อเป็นการลงโทษตนเอง ซึ่งเกิดจากมุมมองทางลบต่อตนเอง

-เพื่อเป็นการระบายอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ ต่อบุคคลอื่น ซึ่งเกิดจากมุมมองทางลบต่อสิ่งรอบตัว

-เพื่อเป็นการหยุดหรือควบคุมตนเองจากอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ

-เพื่อเตือนตนเองให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเอง

-เพื่อหยุดความคิดที่จะฆ่าตัวตาย หรือความคิดในทางลบอื่น ๆ

จะรู้ได้อย่างไรว่าลูก เพื่อนของฉันเป็นโรคซึมเศร้า?

-ดูเศร้า ๆ เบื่อ หงุดหงิดง่าย ไม่ร่าเริง ร้องไห้ง่าย หรือแยกตัว

-ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชอบเหมือนเคย หรือเล่นเกม-อินเทอร์เน็ต-โทรศัพท์มากขึ้น

-ผลการเรียนตก ไม่ส่งงาน ทำงาน หรือขาดเรียนบ่อย ๆ

-ง่วงซึมในเวลากลางวัน หรือไม่ยอมนอนในเวลากลางคืน

-ดูเหม่อลอย ไม่ฟังที่พูด-เรียก หรือดูครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา

-ไม่รับผิดชอบงานบ้าน หน้าที่ต่าง ๆ และกิจวัตรประจำวันเหมือนเคย

-พูดเกี่ยวกับการตายไม่อยากมีชีวิตอยู่บ่อย ๆ

-มีปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัว เพื่อน คนรอบข้างบ่อย ๆ

-กินมากขึ้นหรือน้อยลง ไม่กินของโปรด หรือกินมากจนขาดการยับยั้งชั่งใจ

-ร่างกายซูบผอม ไม่มีแรง หรือน้ำหนักตัวเพิ่ม

พ่อแม่ควรทำอย่างไร?

-เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดไม่ได้แกล้งทำ และวัยรุ่นเองไม่ต้องการจะเป็น แต่ไม่สามารถห้ามหรือหยุดตัวเองได้

-ให้กำลังใจ รับฟัง แสดงออกความรักความเป็นห่วง ทั้งการพูดบอก โอบกอด ลูบหัว จับมือ

-แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพ่อแม่ที่จะช่วยเหลือเสมอ ช่วยค้นหาปัญหา-ความเครียดของวัยรุ่น

-ชวนทำกิจกรรมผ่อนคลายต่าง ๆ ส่งเสริมให้วัยรุ่นทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามปกติ และมีงานอดิเรกหลากหลาย

-พยายามให้วัยรุ่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พอเพียง และนอนหลับพักผ่อนอย่างพอเพียง

-หากทำทุกอย่างไม่ดีขึ้น หรือมีผลกระทบเกิดขึ้น ให้พาไปปรึกษาจิตแพทย์

ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล