ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อรับ Walk in ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป

2021-07-09 21:57:19

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อรับ Walk in ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป

Advertisement

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับ Walk in ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ถึง 75 ปี  ให้ลงทะเบียนผ่านคอลเซ็นเตอร์ หมอพร้อม 0 2792 2333 

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. เพจ กรมการแพทย์ แจ้งว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับ Walk in เฉพาะผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปเท่านั้น สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 75 ปี ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ลงทะเบียนผ่านคอลเซ็นเตอร์ หมอพร้อม 0 2792 2333 เท่านั้น


ขอบคุณเพจ กรมการแพทย์