“ราชทัณฑ์"ตั้ง กก.สอบกรณีผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรีดับ

2021-07-09 13:12:39

“ราชทัณฑ์"ตั้ง กก.สอบกรณีผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรีดับ

Advertisement

“ราชทัณฑ์"ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรีเสียชีวิตหลังการฝึกเลื่อนชั้นไปเป็นครูฝึกให้แก่ผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.  กรมราชทัณฑ์ชี้แจง กรณีผู้ต้องขังชื่อ นายปรีชา แก้วสมนึก ผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี เสียชีวิต และเป็นผู้ช่วยงานเจ้าพนักงานเรือนจำ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้คอยช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน เช่น ช่วยเจ้าพนักงานระงับเหตุต่างๆ ที่ไม่ร้ายแรงในเบื้องตัน และเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ต้องขังที่เข้าใหม่ ดูแลความสงบเรียบร้อย รวมถึงช่วยกวดขันระเบียบวินัยของผู้ต้องขังภายในแดน  สำหรับการฝึกครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อเลื่อนชั้นไปเป็นครูฝึกให้แก่ผู้ต้องขัง โดยเป็นความสมัครใจของผู้ต้องขังเอง ทางเรือนจำไม่ได้มีการบังคับให้เข้าฝึกแต่อย่างใด

ส่วนสาเหตุที่ต้องฝึกในช่วงบ่ายนั้น เพราะเป็นเวลาที่สนามในแดนว่าง โดยในช่วงเช้า เรือนจำได้กำหนดตารางเวลาใช้สนามสำหรับภารกิจของผู้ต้องขังกลุ่มอื่น ทำให้ต้องใช้สนามในช่วงบ่าย เพื่อทบทวนการฝึกหรือการออกกำลังกายสำหรับผู้ช่วยงานฯ นอกจากนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก ผู้ช่วยงานเจ้าพนักงานจะได้มีเวลาผ่อนคลายและทำภารกิจส่วนตัวเพื่อเตรียมตัวสำหรับขึ้นเรือนนอนในเวลา 15.30 น. อีกทั้ง การใช้สนามจะต้องคำนึงถึงเวลา และตารางความชื้นสัมพัทธ์เป็นหลัก ซึ่งเรือนจำกลางชลบุรีได้กำหนดงดใช้สนามหลัง 14.00  น. เป็นต้นไป

สำหรับข้อวิจารณ์ที่ว่ามีการแบ่งชนชั้นหรือใช้อำนาจไปในทางมิควรจากการให้ผู้ต้องขังนั่งลงระหว่างพูดคุยกับผู้คุมนั้น ขอชี้แจงว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยตามปกติ ทั้งนี้ เรือนจำกลางชลบุรี ถือเป็นเรือนจำที่ได้มาตรฐาน มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่สอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลา รวมถึงมาตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งในกรณีนี้ได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ ทั้งการปฐมพยาบาล และรีบนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึง อย่างไรก็ดี เพื่อให้สังคมหมดข้อข้องใจและเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากได้ผลสรุปเป็นประการใด จะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป