ชาวบ้านค้าน อบต.หินเหล็กไฟ นำขยะมาฝังกลบ

2021-07-05 20:59:11

ชาวบ้านค้าน อบต.หินเหล็กไฟ นำขยะมาฝังกลบ

Advertisement

ขยะพ่นพิษ ชาวบ้านค้าน อบต.หินเหล็กไฟ นำขยะมาฝังกลบในหมู่บ้าน

เมื่อเวันที่ 5 ก.ค. หน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีกลุ่มชาวบ้านหมู่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน กว่า 50 คน รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหัวหิน ผ่านนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน เพื่อขอให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ ยุติการทำบ่อขยะฝังกลบในพื้นที่สาธารณะประมาณ 3 ไร่ หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและอาจเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอนาคตเพราะบริเวณดังกล่าวมีบ่อน้ำ บาดาลที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคของคนในหมู่บ้าน ทั้งนี้สาเหตุที่ ทาง อบต.หินเหล็กไฟต้องหาสถานที่ทิ้งขยะใหม่ เนื่องจาก ศูนย์การทหารราบ (ศร.) ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี ได้ปิดบ่อบำบัดขยะภายในพื้นที่ของศูนย์การทหารราบเนื่องจากหมดสัญญากับเทศบาลปราณบุรีตามที่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งครบกำหนดและให้ยุติการนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ ศร.ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป ทำให้เทศบาลเมืองหัวหิน รวมถึง อบต.หินเหล็กไฟ ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะปริมาณมากในแต่ละวัน


น.ส.สริลดา แสงอรุณ อายุ 36 ปี ข้าราชการครู และมีบ้านพักอาศัยอยู่หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา กล่าวว่า อบต.หินเหล็กไฟขุดบ่อขนาดใหญ่เพื่อรองรับขยะปริมาณมากในแต่ละวันบริเวณดังกล่าว ซึ่งที่ตรงนี้มันไม่สมควรที่จะทำบ่อขยะเพราะว่าเป็นที่ชุมชนมีชาวบ้านที่อาศัยใกล้เคียงจำนวนมากต่างได้ผลกระทบจากกลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ โชยเข้าบ้านเต็มๆ ถึงแม้ว่าจะจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได้ แต่เรื่องมลภาวะจากน้ำเน่าเสียที่ไหลจากบ่อขยะก็ไม่สามารถแก้ได้ เพราะโดยรอบบริเวณดังกล่าวมีบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้าน มีบ่อสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค อีกทั้งยังมีบ่อบาดาลที่ใช้กันทั้งหมู่บ้าน มันมีการซึมแน่นอน ถึงแม้ อบต.จะบอกว่ามีการรองผ้ายางแต่มันสามารถกันได้แค่ไหน เวลาฝนตกน้ำมันก็เอ่อขึ้นหน้าดิน มันก็ไหลไปกลายเป็นดินเน่าเสีย กลายเป็นน้ำเน่าทั้งแถบ หลังจากเรายื่นหนังสือแล้วนายอำเภอหัวหินได้สั่งการให้ยุติการทิ้งขยะก่อน ส่วนขั้นตอนต่อไปเราอยากให้ทาง อบต.ขุดขยะที่นำมากลบไว้ขึ้นมาแล้วเอาไปทิ้งที่อื่น เพราะถือว่าทำไม่ถูกต้อง ประชามติ- ประชาพิจารณ์คุณก็ไม่ได้ทำ อยู่ๆก็มาทำเลยโดยบอกว่าเป็นที่สาธารณะที่ อบต.ดูแลอยู่ ซึ่งมันก็ไม่ถูก ที่สาธารณะก็คือที่ของประชาชนทุกคน ฝาก นายก อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยดูแลตรงนี้ด้วย


นายนาวิน มูลมงคล นายก อบต.หินเหล็กไฟ กล่าวว่า แนวทางแก้ปัญหาตอนนี้ เราก็ได้ดูพื้นที่ไว้ 2-3 แห่งเพื่อทิ้งขยะ ในขณะนี้เรายังไม่มีที่ไปจึงต้องนำขยะมารวมไว้ที่ อบต.หินเหล็กไฟก่อน ถ้าไม่มีที่ไปก็น่าจะเป็นที่ อบต.หินเหล็กไฟ ตรงนี้ที่จะต้องเป็นที่กำจัดและฝังกลบขยะในอนาคต การแก้ปัญหาขยะขั้นแรกในแต่ละวันผมขอนำขยะที่ติดค้างในถังขยะตามหมู่บ้านเข้าสู่กระบวนการก่อน และประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าตอนนี้ให้ช่วยจัดการเรื่องขยะกันไปก่อนในระยะเริ่มต้น ส่วนเรื่องการขยับขยายที่ฝังกลบนั้น ก็จะประชุมร่วมกับทางอำเภอ ซึ่งน่าจะต้องขยับขยายไปทิ้งที่อื่น


นายประยงค์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางอำเภอได้รับทราบข้อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ 4 แล้ว นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ปัญหาขยะชุมชนนี้กำลังเป็นปัญหากันอยู่ทุกที่ในเรื่องของการทิ้ง ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ประชาชนไม่ต้องการให้เอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งแถวบ้านเขา ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลจากที่เรารับทราบจากทาง อบต.หินเหล็กไฟ โดยท่านนายก อบต.ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ทาง อบต.ดูแลร่วมกันกับฝ่ายปกครองอยู่ ท่านก็เลยขออนุญาตว่าขอเป็นที่พักขยะในช่วงนี้ไปก่อน เพราะขยะของ อบต.หินเหล็กไฟทั้งในเขตชุมชนและเขตรอบนอกทั้ง 16 หมู่บ้าน รวมวันละ 10 กว่าตัน มันก็มีปัญหาว่าไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนในเมื่อจังหวัดข้างเคียงปิดกั้นห้ามทิ้งหรือนำขยะผ่าน ก็เลยเกิดปัญหาขยะสะสม ทุก อบต.เป็นเหมือนกันหมด ซึ่งการแก้ปัญหาทางนายกฯบอกว่าจะเอาไปทิ้งในบ่อน้ำที่ไม่ได้ใช้หลัง อบต. แต่ชาวบ้านไม่ต้องการให้เอาออกไป ก็ต้องเอาออกไปอยู่แล้วคงไม่กี่วันแค่ทิ้งชั่วคราวไปก่อน แล้วก็ไปเอาขยะที่ทิ้งไว้ในหมู่บ้านเอากลับออกมาเพื่อให้ชาวบ้านได้สบายใจ เพราะเป็นพื้นที่ต้นน้ำอีกทั้งยังมีผู้ป่วยติดเตียงก็จะได้ไม่ต้องมาเหม็นทรมาน


“จากนั้นจะจัดประชุมระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน และ อบต. ร่วมกัน จะให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดูในเขตปกครองของตัวเองก่อนว่าที่สาธารณะประโยชน์หรือที่ของชาวบ้านที่มีความประสงค์จะให้เช่าทำที่ทิ้งขยะมีหรือไม่ พร้อมแจ้งทุกบ้านต้องรับผิดชอบต่อขยะของตัวเอง เพราะขยะออกมาจากมือชาวบ้าน ท้องถิ่นก็มีหน้าที่แค่บริหารจัดการ พร้อมกันนี้ได้ทำรายงานความเดือดร้อนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเป็นผู้อำนวยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทราบ เพื่อขอให้ท่านได้กรุณาเจรจากับทางหน่วยทหารว่าช่วงนี้มันเป็นปัญหาของท้องถิ่นทุกแห่ง ทางหน่วยทหารมีที่ทางที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่เป็นจำนวนมาก ขอให้เปิดบ่อขยะเดิมให้ชาวบ้านได้ทิ้งได้เหมือนเดิมก่อนได้หรือไม่ เพื่อจะได้ผ่อนคลายความทุกข์ทั้ง 8 อำเภอ 21 ท้องถิ่น ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์” นายประยงค์ กล่าว