"วิโรจน์" จี้เซ็นสัญญาซื้อวัคซีน "่ไฟเซอร์-โมเดอร์นา"ใน 7 วัน

2021-07-04 23:48:02

"วิโรจน์" จี้เซ็นสัญญาซื้อวัคซีน "่ไฟเซอร์-โมเดอร์นา"ใน 7 วัน

Advertisement

"วิโรจน์" แถลง 5 ข้อสั่งการจี้นายกฯใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติให้แอสตร้าฯ ส่งวัคซีนไทยเดือนละ 10 ล้านโดส ขีดเส้น 7 วันต้องเซ็นสัญญา "่ไฟเซอร์-โมเดอร์นา"

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงถึงข้อสั่งการต่อรัฐบาลต่อการบริหารจัดการและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนหนึ่งว่า  สถานการณ์การระบาดขณะนี้ ประเทศกำลังเผชิญหน้ากับเชื้อสายพันธุ์เดลตา ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาในพื้นที่ กทม. แล้วถึง 70% แต่แทนที่รัฐบาลจะเร่งจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อกลายพันธุ์ โดยเฉพาะเชื้อสายพันธุ์เดลต้า รัฐบาลกลับยังคงยืนกรานที่จะจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค ต่อไปโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ ทั้งที่เกิดกรณีบุคลากรทางการแพทย์ ติดโควิด ทั้งๆ ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็มเป็นระยะๆ ดังนั้นจึงไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลจึงดึงดันที่จะจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค เพิ่มเติมอีก 28 ล้านโดส จึงขอให้รัฐบาลชี้แจงว่าราคาที่แท้จริงของวัคซีนซิโนแวค คือโดสละเท่าไหร่ ประเทศไทยซื้อแพงกว่าที่ประเทศอื่นหรือไม่ และขอให้คณะกรรมการวิชาการวัคซีน ที่มี ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ รวมถึง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ควรออกมาชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ เพราะมีข้อสงสัยอย่างมากว่า เหตุใดรัฐบาลจึงไม่เคยกระตือรือร้นที่จะจัดหาวัคซีนชนิด mRNA เลย ไม่เคยที่จะเร่งรัดกดดันให้ AstraZeneca Thailand ส่งมอบวัคซีนให้ครบตามแผนการส่งมอบ แต่กลับกระเหี้ยนกระหือรือที่จะซื้อวัคซีนซิโนแวค ซึ่งถ้ารัฐบาลซื้ออีก 28 ล้านโดส เท่ากับว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายเงินซื้อวัคซีนซิโนแวค รวมทั้งสิ้น 46.5 ล้านโดส เป็นเงิน 25,226.25 ล้านบาท และปัจจุบันการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกล่าช้า รัฐบาลยังไม่ได้เซ็นสัญญาใดๆ กับทั้งไฟเซอร์ และโมเดอร์นา

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุนี้ พรรคก้าวไกล จึงได้ออกข้อสังการไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เพื่อให้เร่งดำเนินการ คือ

1. ให้ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการบังคับให้ AstraZeneca Thailand ส่งมอบวัคซีนให้เป็นไปตามแผนการส่งมอบเดือนละ 10 ล้านโดส ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลอุดหนุนให้กับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 600 ล้านบาท และให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อเชื้อสายพันธุ์เดลตา และเชื้อกลายพันธุ์ต่างๆ โดยให้รัฐบาลดำเนินการเซ็นสัญญาเพื่อจัดหาวัคซีน mRNA ทั้งไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน พร้อมกับเปิดสัญญาให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบ นอกจากนั้นต้องยุติการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค รวมถึงต้องเปิดเผยสัญญาและเงื่อนไขข้อตกลงการสั่งซื้อวัคซีน ตลอดจนมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนทั้งหมด และควรเร่งจัดฉีดวัคซีนเสริมภูมิให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า นอกจากนั้นควรเร่งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน และกระจายสต๊อกวัคซีนอย่างเป็นธรรม

2. การบริหารจัดการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ของระบบสาธารณสุข และการดูแลชีวิตของประชาชน โดยต้องเร่งดำเนินการมาตรการการกักตัวรักษาตนเอง โดยมีระบบการแพทย์ทางไกล ที่ติดตามอาการ สั่งจ่ายยา และมีระบบในการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน และพิจารณาอนุญาตให้ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ยังไม่ครบระยะเวลา 14 วัน แต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเบาบาง ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่สามารถกักตัวรักษาตนเองได้ ให้กักตัวรักษาตนเอง เพื่อจัดสรรเตียงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง และอาการหนัก

3.รัฐบาลควรเร่งตรวจเชิงรุกด้วย Rapid Antigen Test พร้อมกับอนุญาตให้ประชาชนได้เข้าถึงชุดตรวจที่ผ่านมาตรฐาน อย. เพื่อตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง เพื่อแยกผู้ติดเชื้อมารักษา สกัดกั้นการระบาด

4. การจัดฉีดวัคซีนที่ล่าช้ามีมูลค่าความเสียหายสูงถึงเดือนละ 200,000 ล้านบาท ดังนั้น การที่รัฐบาลปล่อยปละละเลย จนเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ประชาชน รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจะต้องเยียวยาให้กับประชาชนทั้งที่เป็นแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบอย่างเป็นธรรม ด้วยเงินสดแบบถ้วนหน้า ประชาชนควรได้รับเงินชดเชยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท รวมทั้งชดเชยความเสียหายให้กับผู้ประกอบกิจการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ทั้งการยกเว้นค่าน้ำ ค่าไฟ และชดเชยค่าเช่าสถานที่ โดยให้จ่ายชดเชยตามจริง สำหรับร้านค้า หรือกิจการที่ถูกปิดไปก่อนหน้านี้ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลชดเชยย้อนหลังด้วย

5. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์ในการล็อกดาวน์ และผ่อนคลาย โดยคำนึงถึงสถานการณ์การติดเชื้อและขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ แบบเป็นขั้นบันได เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และวางแผนรับมือด้วยตนเองส่วนหนึ่งได้ และมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการคลี่คลาย และบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วย