ร่างสัญญาซื้อขาย"โมเดอร์นา"อยู่ไหน อภ.ยังไม่ส่งให้ อสส. (มีคลิป)

2021-07-02 15:25:35

ร่างสัญญาซื้อขาย"โมเดอร์นา"อยู่ไหน อภ.ยังไม่ส่งให้ อสส. (มีคลิป)

Advertisement

รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแจงยังไม่ได้รับร่างสัญญาซื้อขาย "วัคซีนโมเดอร์นา"จาก อภ. ชี้หากส่งมาพิจารณาเร็ว 

จากกรณีเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า อภ.เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อระหว่างบริษัทซิลลิก ฟาร์มา จํากัด กับ รพ.เอกชน ตามแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ อภ.ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า ขณะนี้ อภ. อยู่ในขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญา ระหว่าง อภ.กับบริษัทซิลลิก ฟาร์มา จํากัด ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ หลังจากนั้น อภ.จะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับ บริษัทซิลลิก ฟาร์มา จํากัด ได้ในต้นเดือน ส.ค.2564 ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุดตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้เป็นลำดับแรก ๆ หากในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นไปได้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ  อภ. กำลังร่างสัญญาส่งมาให้สำนักงานอัยการสูงสุดเราจะพิจารณาให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุด เหมือนร่างสัญญาที่จะซื้อวัคซีนซิโนแวค เสร็จใน 1 วัน และร่างสัญญาซื้อขายวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเสร็จภายใน 5  วัน สำหรับตัวร่างสัญญาซื้อขายวัคซีนโมเดอร์นายืนยันว่า ทางสำนักงานอัยการสูงสุดยังไม่ได้รับ   อย่างไรก็ตามการพิจารณาตรวจร่างสัญญาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) ระบุว่า ตามที่มีบุคคลให้ข่าวทางสื่อมวลชนว่าสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ยังไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เพราะองค์การเภสัชกรรมยังไม่ได้เซ็นสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) กับผู้ขาย เพราะการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ยังคงค้างอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว นั้น สำนักงานอัยการสูงสุดขอชี้แจงว่า

1. ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง เพราะไม่เคยมีหน่วยงานใดหรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างแต่อย่างใด

2. ที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดเคยได้รับการร้องขอจากองค์การเภสัชกรรม ให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาให้กับองค์การเภสัชกรรมแล้วเสร็จภายใน 1 วัน และสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการร้องขอจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค ให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ซึ่งทั้งสองสัญญาสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้กับสองหน่วยงานดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 5 วัน เท่านั้น

โดยการพิจารณาตรวจร่างสัญญาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่สังคมไทยเรากำลังเผชิญอยู่และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจ ในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ เป็นอันดับแรก