"หมอธีระวัฒน์"ชี้ยาฆ่าพยาธิไม่มีโทษถ้าใช้ถูกต้อง

2021-07-01 12:11:49

"หมอธีระวัฒน์"ชี้ยาฆ่าพยาธิไม่มีโทษถ้าใช้ถูกต้อง

Advertisement

"หมอธีระวัฒน์"ชี้ยาฆ่าพยาธิไม่ได้มีข้อมูลแต่ในหลอดทดลอง แต่มีข้อมูลในผู้ป่วยจริงหลายประเทศที่ยากจน ต้องยอมรับไม่ได้เป็นยาวิเศษ แต่อย่างน้อยผ่อนหนักให้เป็นเบายืดเวลาที่จะพอเข้าโรงพยาบาลได้ในอันดับต่อไป 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า เราคงไม่เรียกว่าระลอก 4 เพราะระลอก 3 ยังคุมไม่ได้ ตอนนี้มี เดลต้า เบต้า น่าจะเรียกว่า ระลอก 3 เสริมพิเศษ หรือ ระลอก 3 ชุดใหญ่ไฟกระพริบ ว้าเหว่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ โพสต์ด้วยว่า ยาฆ่าพยาธิไม่มีประโยชน์จริงหรือ? คนไทยที่นอนรอโรงพยาบาลทั้งที่รู้ว่าเป็นแล้วหรือน่าจะเป็น แต่ตรวจไม่ได้เพราะไม่มีที่ตรวจเนื่องจากโรงพยาบาลไม่รับตรวจ เพราะถ้าตรวจแล้วต้องรับ ก็รับไม่ได้เพราะเตียงไม่มี คนป่วยเหล่านี้ไม่มีอะไรช่วยเลย นอกจากรอเตียงและสวดมนต์  จริงอยู่เรามีฟ้าทะลายโจร กระชายขาว และกัญชา เช่นสูตรถูกกฎหมายของท่านอาจารย์เดชา แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้

ในเรื่องยาฆ่าพยาธิ การแถลงของทางการ โดยยึดการศึกษาที่กล่าวว่าเป็นมาตรฐานว่า ไม่ได้ผลนั้น แท้จริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือไม่? ในสถานการณ์ที่ประชาชนและคนป่วยไม่มีที่ยึดเหนี่ยวและวัคซีนยังมีข้อจำกัดทั้งจำนวนและความหลากหลายและประชาชนก็ยังเข้าไม่ถึง  อาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องสมุนไพรต่างๆและยาฆ่าพยาธิ ivermectin

โดยที่แท้จริงแล้ว ไม่ได้มีข้อมูลแต่ในหลอดทดลองอย่างเดียว แต่มีข้อมูลในผู้ป่วยจริงในหลายประเทศที่ยากจนและช่วยได้ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นยาวิเศษ แต่อย่างน้อยผ่อนหนักให้เป็นเบาและยืดเวลาที่จะพอเข้าโรงพยาบาลได้ในอันดับต่อไป ข้อมูลที่โต้แย้งการศึกษาที่เรียกว่าเป็นมาตรฐาน (RCT) ที่ว่าไม่ได้ผลนั้น ดังปรากฏในวารสารที่แนบ และมีหลักฐานอื่น ที่ยอมรับได้ว่า สามารถใช้ได้ถ้ามีการแนะนำอย่างถูกต้อง โดยไม่ใช่ให้กินทุกวันแต่เป็นการกินต่อเมื่อเริ่มมีอาการ

ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นและไม่ได้ต้องการให้ทางการร้อนตัว เอาเอกสารต่างๆหรืออ้างข้อมูลต่างๆ มายัน ซึ่งก็จะมีการขัดแย้งกันไม่รู้จบ แต่ขอให้พิจารณาในบริบทของประเทศไทยที่อยู่ท่ามกลางวิกฤติ และดูประโยชน์ที่ได้ โดยที่ไม่มีโทษถ้าใช้ถูกต้อง พูดจากใจคนไทยคนหนึ่ง จะให้กราบก็ได้ครับ

ขอบคุณเพจ  ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha