หมอแนะงดมีเซ็กส์หากเสี่ยงโควิด

2021-06-16 17:40:22

หมอแนะงดมีเซ็กส์หากเสี่ยงโควิด

Advertisement

หมอแนะคู่รัก สามีภรรยา งดมีเพศสัมพันธ์ หากเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นพ.พีระยุทธ สานุกูล ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวว่า การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ได้ ทุกคู่รักหรือสามีภรรยาจึงควรพิจารณาก่อนมีเพศสัมพันธ์โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมเป็นสำคัญ ซึ่งหากประเมินตนเองแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูง มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 หรืออยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน แนะนำให้งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดการแพร่เชื้อ ซึ่งจากการประชุมร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค สมาคมฟ้าสีรุ้ง แห่งประเทศไทย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนประชากร แห่งสหประชาชาติ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้มีคำแนะนำให้คู่รัก สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ

“ทั้งนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากคนที่ไม่รู้จัก แต่หากท่านไม่มั่นใจหรือมีความกังวลใจ สามารถประเมินความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ของกรมอนามัย เพื่อป้องกันคนในครอบครัวในการอยู่ร่วมกันและปกป้องคนที่รัก กรณีมีความเสี่ยงให้มีการแยกตัวเฝ้าระวัง โดยทุกคู่รักควรประเมินความเสี่ยงตนเองอยู่เสมออย่างน้อยวันละครั้ง หากพบว่าตนเอง ไม่มีความเสี่ยงก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ แต่หากพบว่าสามีหรือภรรยามีการติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ จนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อในร่างกายแล้ว จึงจะสามารถ มีเพศสัมพันธ์กับคู่รักได้อย่างปลอดภัย ส่วนการใช้ชีวิตประจำวันขอเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ รวมทั้งใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/ หมอชนะ เมื่อใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ” ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าว