แท็กซี่บุกคมนาคมจี้ยกเลิกติดตั้งจีพีเอส

2017-11-28 12:00:22

แท็กซี่บุกคมนาคมจี้ยกเลิกติดตั้งจีพีเอส

Advertisement

ผู้ขับแท็กซี่กว่า 100 คน เข้าหารือกระทรวงคมนาคม เสนอยกเลิกการติดตั้งระบบจีพีเอส เหตุใช้ต้นทุนสูงคันละกว่า 5 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ พร้อมผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ประมาณ 100 คน เดินทางไปมอบช่อดอกไม้ และเข้าหารือกับ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่องประกาศของกรมขนส่งทางบก ปี2560 ซึ่งให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ติดตั้งระบบติดตามรถหรือจีพีเอส และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆตามที่กำหนด จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการแท็กซี่ OK หรือ แท็กซี่ VIP ได้นั้น เห็นว่า ไม่เป็นธรรมเนื่องจากแท็กซี่ส่วนบุคคล ต้องใช้ต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดสูงถึงคันละ 50,000 บาท และยังต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน อีกไม่ต่ำกว่า คันละ 500 บาท ในการเชื่อมต่อระบบ GPS Tracking ของกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ได้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครอง ให้สั่งคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวแล้ว

นายวรพล เปิดเผยภายหลังการหารือ ว่า ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งคาดว่าภายใน 1 สัปดาห์จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนขึ้น แต่ได้ขอความเห็นใจเพราะ จากข้อบังคับต่างๆทำให้ผู้ขับรถแท็กซี่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ต้องออกเงินในการซื้ออุปกรณ์เองทั้งหมดซึ่งมีราคาสูง หากมีการใช้กฎดังกล่าวจริงทางภาครัฐต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ทั้งยังมีกฏระเบียบต่างๆที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ขับรถแท๊กซี่ เพราะทุกคนเป็นคนหาเช้ากินค่ำ มีรายได้น้อย จึงอยากให้ทางกระทรวงคมนาคมสั่งยกเลิกกฎหมายดังกล่าว และให้ใช้ตามกฎหมายเดิม โดยผู้ขับรถแท็กซี่จะมีการเน้นในเรื่องการบริการของผู้ขับรถแท็กซี่ให้ดีขึ้น ขณะนี้ได้มีการออกแอพพลิเคชั่น Pro taxi ได้รับการรองรับมาตรฐานสากล ในเรื่องการบริการ และการไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร มีผู้ขับรถแท๊กซี่เข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 500 คัน