“ตรีนุช” แจง รร.ธรรมศาสตร์ฯคืนเงินผู้ปกครองแล้ว

2021-06-16 09:49:53

“ตรีนุช” แจง รร.ธรรมศาสตร์ฯคืนเงินผู้ปกครองแล้ว

Advertisement

“ตรีนุช” แจงกรณี รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลเก่า ชี้หลัง ศธ.ออกประกาศมีการคืนเงินไปหลายรายแล้ว

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง  รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของ รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ ค่าวารสารโรงเรียน ค่าตรวจสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ เป็นต้น ทั้งๆที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ว่า จากการตรวจสอบทราบว่าเอกสารที่มีการนำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลเก่า ซึ่งหลังจากที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ทาง รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมก็ได้ปรับมาตรการและมีการคืนเงินไปหลายรายการแล้ว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ทราบว่าล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.เริงฤทธิ์ ผดุงทรัพย์  ผอ.รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้ปรับมาตรการและการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง โดยใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. เสริม Virtual Schoo โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2. งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ และ 3.คืนค่าเสื้อกีฬาสี กรณีนักเรียนและผู้ปกครองไม่มีความประสงค์ต้องการสั่งซื้อไปแล้ว  อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณและชื่นชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต่างๆ ที่เข้าใจและเห็นใจผู้ปกครอง โดยคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมที่ไม่ได้จัดให้นักเรียน หรือ ดำเนินการในมาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019