ยอดจอง "ซิโนฟาร์ม" วันแรกพุ่ง 6,938 องค์กรกว่า 3 ล้านคน

2021-06-14 19:42:09

ยอดจอง "ซิโนฟาร์ม" วันแรกพุ่ง  6,938 องค์กรกว่า 3 ล้านคน

Advertisement

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งยอดองค์กรขอฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" วันแรกพุ่ง  6,938 องค์กรวม 3,182,006 คน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. เพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความว่า  แจ้งรายงานผลสรุปจำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เปิดระบบยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 16.00 น.ในวันนี้มีองค์กรยื่นความประสงค์ จำนวน 6,938 องค์กร จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร 3,182,006 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสาร โดยองค์กรที่ยื่นความประสงค์สามารถติดตามประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


ขอบคุณเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์