วุฒิสภาไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน

2021-06-14 17:50:34

วุฒิสภาไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน

Advertisement

วุฒิสภาไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านสู้โควิด -19

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ 2564 จำนวน 5 แสนล้านบาท โดยหลังจากเปิดให้  ส.ว.อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  จนกระทั่งเวลา 17.05 น. นายศุภชัย สมจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่2 ทำหน้าที่ประธาน ได้ให้ที่ประชุมลงมติ ผลปรากฏว่าที่ประชุมวุฒิสภา อนุมัติ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ 2564 ด้วยคะแนนเสียงเสียง 205 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง