คนแห่ลงทะเบียน "คนละครึ่ง เฟส 3" ทำ "เป๋าตัง"ล่ม

2021-06-14 10:15:38

คนแห่ลงทะเบียน "คนละครึ่ง เฟส 3" ทำ "เป๋าตัง"ล่ม

Advertisement

คนแห่ลงทะเบียน "คนละครึ่ง เฟส 3" ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" วันแรกจำนวนมาก ทำให้ระบบล่มไม่สามารถใช้งานได้ แนะลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

ตามที่ ครม.มีมติอนุมัติมาตรการลดค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละครึ่ง 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3"  ในวันนี้เป็นวันแรก เวลา 06.00 น.-22.00 น. จนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน 31 ล้านคน โดยผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ประสงค์รับสิทธิรายใหม่ ระบบ “ไม่มีการจองสิทธิ” ให้กับรายเดิม 


กรณีเคยเข้าร่วมมาตรการ หรือโครงการของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง  สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง จะลดเวลาการกรอกข้อมูล เนื่องจากระบบจะดึงข้อมูลเดิมมาให้อัตโนมัติ ผู้ลงทะเบียนเพียงตรวจสอบข้อมูล และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วน

กรณีไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ หรือโครงการของรัฐ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2564 โดยประชาชนสามารถทยอยลงทะเบียนรับสิทธิได้ เนื่องจากโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 เปิดให้สิทธิกับประชาชนทั้งหมดถึง 31 ล้านสิทธิ

อย่างไรก็ตามภายหลังจากเปิดระบบนั้น  ปรากฎว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทำให้ไม่สามารถใส่รหัส หรือ สแกนนิ้วเพื่อเข้าใช้งานได้ โดยจะขึ้นข้อความว่า "ขออภัยค่ะ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก กรุณารอสักครู่ และลองใหม่อีกครั้งค่ะ" ทั้งนี้ทาง "กรุงไทย"แจ้งว่า ปัจจุบันระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ลงทะเบียนพร้อมกันได้ประมาณ 1.6 ล้านราย ณ ช่วงขณะใดขณะหนึ่ง  ถ้าช่วงนั้นมีคนเข้าพร้อมกันเกิน 1.6 ล้าน ลำดับหลังจากนั้นต้องรอให้คนที่เข้าอยู่ออกก่อน  อย่างไรก็ตามทางกรุงไทยแนะนำว่าการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จะสะดวกกว่า 


ล่าสุด แอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าใช้งานได้แล้ว โดยหลังจากใส่รหัสแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

-เข้าไปที่ "สิทธิคนละครึ่่ง สิทธิรัฐช่วยจ่าย 50% เมื่อใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ  

-กดยอมรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 

-ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลต่าง ๆ 

-ได้รับรหัส OTP กรอกรหัส