สธ.แย้มปลายสัปดาห์วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามาอีก 1.5 ล้านโดส

2021-06-13 15:15:03

สธ.แย้มปลายสัปดาห์วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามาอีก 1.5 ล้านโดส

Advertisement

สธ.แจงแผนกระจายฉีดวัคซีน ส่งตามแผน ศบค. ชี้ส่งแล้วพื้นที่ต้องหารือ จัดสรรตามลำดับความสำคัญ เผย กทม. ฉีดเกือบครบจำนวนที่จัดสรร ปลายสัปดาห์วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามาอีก 1.5 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  (สธ.) กล่าวถึงกรณีสถานพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่ กทม. มีการประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ว่า วัคซีนที่เราได้รับการส่งมอบจากบริษัทมานั้น ถูกจัดสรรตามความจำเป็น และสถานการณ์ของโรคโควิด – 19 เช่น ตอนนี้ที่มีการระบาดในพื้นที่กทม. - ปริมณฑล จะได้รับในสัดส่วนที่สูงหน่อย ส่วนต่างจังหวัดที่ไม่มีการติดเชื้อประมาณ 20 จังหวัดนั้นก็อาจจะได้รับวัคซีนในสัดส่วนที่น้อยลงหน่อย นี่คือหลักการโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม เมื่อวัคซีนลงไปถึงพื้นที่แล้วจะมีกลุ่มเฉพาะอีก เช่น กพ.-เม.ย. จะฉีดให้บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้ากลุ่มต่างๆ เมื่อครบแล้วก็ฉีดให้ประชาชน กลุ่มแรกคือผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มีโรคเรื้อรัง ต่อมาก็เป็นกลุ่มอายุไม่เกิน 60 ปี แต่มี 7 โรคเรื้อรัง ซึ่งเราหวังว่ากลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มหลักที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 7 มิ.ย. วัคซีนที่ส่งไปตั้งแต่ก่อนวันที่ 7 มิ.ย. นั้นเป็นลอตใหญ่ คือแอสตร้าเซนเนก้า 2 ล้านโดส ส่งไปต่างจังหวัดรวมประมาณ 1.1 ล้านโดส ที่เหลือ เกือบครึ่งอยู่ในกทม. และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต่างจังหวัดเองก็ต้องบริการจัดการ จังหวัดที่ไม่ระบาด หรือระบาดน้อย สัดส่วนวัคซีนก็จะได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งทางจังหวัดเขาก็เข้าใจได้ ว่าผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังหากติดเชื้อจะเสี่ยงมีอาการรุนแรง เสียชีวิต แต่หากพื้นที่ยังไม่ระบาดอาจจะทยอยฉีดได้ ส่วนพื้นที่กทม. นั้นไม่อบากทยอยอฉีดเพราะยังมีการระบาดของโควิดสูงอยู่

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ดังนั้นโดยรวมวัคซีนที่ได้ไปจะแบ่งตามพื้นที่ แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย เมื่อจังหวัดได้รับไปแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จะต้องมีการประชุมร่วมกัน และจัดสรรวัคซีน ดังนั้นก็ต้องบริหารให้พอ เพราะวันนี้วัคซีนก็ยังจำกัดอยู่ เพียงแต่แต่ละพื้นที่ต้องจัดลำดับความสำคัญ เช่น กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับวันที่ 7-18 มิ.ย.เป็นแอสตร้าฯ 3.5 แสนโดส รับไปแล้ว ซิโนแวค 1.5 แสนโดส รวมเป็น 5 แสนโดส ประกันสังคม ได้แอสตร้าฯ ทั้งหมดรวม 3 แสนโดส เฉพาะผู้ประกันตนใน กทม.เท่านั้น ส่วนประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ท​ปอ.) อีก 1.5 แสนโดส ซึ่งเป็นวัคซีนของแอสตร้าฯ เป็นหลัก ที่เน้นฉีดบุคลากรสถานศึกษารองรับการเปิดเทอม ซึ่ง 2 กลุ่มหลังนี้จะมีคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วย ซึ่งจะได้รับไปโดยอ้อม สิ่งสำคัญคือจะบริหารจัดการอย่างไร ถึงจะสามารถฉีดให้กับผู้สูงอายุ และกลุ่มโรคเรื้อรังที่นัดไว้ตามรพ.ได้รับการฉีดด้วย ในช่วงนี้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ แต่กระทรวงสาธารณสุข จะไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดระดับ รพ.เพราะย่อยเกินไป รัฐบาล ศบค.สั่งมา เราเห็นชอบก็ส่งไป แล้วทางจังหวัดก็เอาเข้าคณะกรรรมการประชุมกันและส่งวัคซีนลงไปที่หน่วยบริการ ซึ่งรมว.สาธารณสุขพูดก็ถูกว่าดูให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อสั่งการ ส่วนรายละเอียดการปฏิบัตพื้นที่ย่อยๆ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการ” นพ.โสภณ กล่าว

เมื่อถามถึงยอดการฉีดวัคซีนในพื้นที่กทม. เทียบกับจำนวนวัควีนที่ได้รับนับตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นมา นพ.โสภณ กล่าวว่า สปส. ได้ 3 แสน ฉีดแล้ว 2.1 แสนโดส ทปอ. ได้ 1.5 แสนฉีดไปได้เยอะแล้ว ส่วนสำนักอนามัย 3.5 แสนโดส คาดว่าน่าจะฉีดหมดแล้ว และยังมีซิโนแวคอีก 1.5 แสนโดส ที่คิดว่าน่าจะปิดเข็ม 2 เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งหมดราวๆ เกือบ 7 แสนโดสในรอบ 5-6 วันที่ ผ่านมา อย่างไรก็ตาม วัคซีนของแอสตร้าฯ ลอตต่อไปจะมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้อีกประมาณ 1.5 ล้านโดส และคาดว่าจะกระจายได้ประมาณวันเสาร์ อาทิตย์ ส่วนใหญ่จะส่งลง  กทม. ส่วนตัวเลขที่ชัดเจนอยู่ที่ กทม. ประชาชนมีความต้องการฉีดวัคซีนอย่างล้นหลาม ทำให้ตอนนี้วัคซีนที่อยู่ในมือของแต่ละหน่วยลดน้อยลง แต่เราต้องพยายามบริหารจัดการ เช่น ถ้าสถานพยาบาลใดที่ยังมีวัคซีนอยู่ในตู้เย็นรอฉีดเข็ม 2 ก็น่าจะพิจารณาให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรังได้ฉีดก่อน ในช่วงจันทร์-พุธ ที่จะถึงนี้ หรือ อย่าง สปส. ก็มีโควตา รพ.ก็ให้เลือกผู้ประกันตนที่มีโรคเรื้อรังให้ได้ฉีดก่อน ก็จะช่วยให้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงจริง” รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว.