เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด18 ราย

2021-06-13 13:15:08

เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด18 ราย

Advertisement

เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด จำนวน  18 ราย กทม.มากที่สุด 12 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานว่า วันนี้ มีผู้เสียชีวิต 18 ราย ประกอบด้วย กทม. 12 ราย ชลบุรี 2 ราย ปทุมธานี สงขลา สุพรรณบุรี  และ ภูเก็ต จังหวัดละ 1 ราย  ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว อาทิ  ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคตับ โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ