"จุรินทร์"ตรวจปาล์มน้ำมันติดตามราคาช่วยเกษตรกร

2021-06-11 21:20:22

 "จุรินทร์"ตรวจปาล์มน้ำมันติดตามราคาช่วยเกษตรกร

Advertisement

"จุรินทร์"ลุยกระบี่ตรวจสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน ติดตามราคาช่วยเกษตรกร

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ํามัน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม และพบปะเกษตรกรในพื้นที่ อ.อ่าวลึก มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ํามัน กระบี่ จํากัด สาขาอ่าวลึก จ.กระบี่

นายจุรินทร์ กล่าวว่า กลไกบริหารจะเข้ามาช่วยเสริมกลไกทางการตลาด เพื่อช่วยแก้ในบางช่วงบางเวลา ที่พวกผมพยายามช่วยคือช่วยลดปัญหาในอดีตเช่น 1.ปาล์มแทนที่จะขึ้นลงด้วยกลไกตลาดภายในประเทศ แต่ถูกปิดเบือนมีการลักลอบนำเข้าไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ของล้นตลาด ตนได้หารือกับกรมการค้าภายในออกกฎระเบียบ ห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มทางบกต้องนำเข้าทางเรือเท่านั้น ช่วยป้องกันการลักลอบนำเข้าปาล์มมากดราคาในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ 2.ช่วยส่งเสริมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อให้ดึงราคาในประเทศ โดยอุดหนุนกิโลกรัมละ 2 บาท ให้เร่งส่งออกช่วย โดยมีเงื่อนไข 2 ข้อ 1.จะอุดหนุนเมื่อสต๊อกในประเทศต้องล้นเกิน 300,000 ตัน 2.เมื่อราคาในตลาดโลกราคาถูกกว่าในประเทศและมาตรการอื่นๆ ขณะเดียวกันพระเอกอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มถ้าราคาปาล์มตกลงมาต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4 บาท นโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มจะช่วยชดเชยเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า อีกหนึ่งปัญหาในขณะนี้คือปุ๋ยแพง ที่ผ่านมาแม่ปุ๋ยรายใหญ่ประเทศหนึ่งคือจีน เปิดโอกาสให้อินเดียประมูลปุ๋ยเข้าประเทศล็อตใหญ่ทำให้ปริมาณปุ๋ยในประเทศจีนลดลงและจีนกำลังก้าวเข้าสู่ฤดูหว่านฤดูใหม่ จีนจึงต้องเก็บสต๊อกปุ๋ยส่วนหนึ่งเพื่อดูแลเกษตรกรในประเทศ การส่งออกปุ๋ยลดลง ปุ๋ยในตลาดโลกราคาจึงสูงขึ้น ต้นทุนนำเข้าสูงขึ้น ซึ่งต่อไปนอกจากขอความร่วมมือจากผู้นำเข้าปุ๋ยแล้ว จะช่วยให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันสามารถซื้อปุ๋ยราคาพิเศษ โดยตนสั่งกรมการค้าภายในทำร่วมกับกระทรวงเกษตร เปิดบริการปุ๋ยราคาพิเศษ โดยขอความร่วมมือจากผู้นำเข้าคุยกับผู้ผลิตรายใหญ่ จะช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนปุ๋ยที่ราคาสูงลงมาได้

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับปัญหาเรื่องชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม จ.กระบี่ที่ประสบปัญหาขาดทุนในช่วงที่ผ่านมาเพราะเกิดความไม่ชอบมาพากลในการบริหารจัดการของผู้บริหารชุดเก่า ขณะนี้ได้ดำเนินคดีอยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ตอนนี้มีผู้บริหารชุดใหม่ที่ดำเนินการแก้ปัญหาทั้งหมดอยู่และแก้ปัญหาภาระหนี้สินประมาณ 900 ล้านบาทในภาพรวม วันนี้ผมเข้ามาช่วยประสานงานให้เจ้าหนี้รายใหญ่คือ ธ.ก.ส.ช่วยจัดทำแผนฟื้นฟูและได้คุยกับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.ก.ส.ท่านกษาปณ์ เงินรวง จะส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้บริหารชุดใหม่ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ จัดทำแผนฟื้นฟูและแผนในการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินจะได้เดินหน้างานของชมรมสหกรณ์ได้ต่อไป คาดว่าจะบรรลุผลสำเร็จเร็วๆนี้จะช่วยให้ชุมนุมสหกรณ์มีสภาพคล่องเกิดขึ้น