สบส.สอบคลินิกปมสาวดับหลังศัลยกรรมหน้าท้อง

2021-06-11 20:40:57

สบส.สอบคลินิกปมสาวดับหลังศัลยกรรมหน้าท้อง

Advertisement

สบส.ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกเสริมความงามย่านเตาปูนปมสาวดับหลังศัลยกรรมหน้าท้อง แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ประกอบกิจการได้ จ่อเรียกให้ข้อมูลสัปดาห์หน้า

จากกรณี ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลเกี่ยวกับหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งเข้ารับบริการศัลยกรรมหน้าท้อง กับคลินิกแห่งนึ่งใน กทม. เมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค. 2564 ซึ่งหญิงสาวรายดังกล่าวเกิดอาการหมดสติระหว่างการรับบริการศัลยกรรมจนต้องมีการส่งต่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้น

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากกรณีดังกล่าว  สบส.ได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ คลินิกดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในย่านเตาปูน โดยจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าคลินิกดังกล่าวมีการขออนุญาตประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริการเสริมความงาม อาทิ ดูดไขมัน เสริมหน้าอก เสริมจมูก เสริมคาง แต่เมื่อติดต่อไปยังผู้ประกอบกิจการเพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่พบว่าไม่สามารถติดต่อได้ ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในฝั่งผู้เสียชีวิต และระงับการโฆษณาที่ไม่ได้รับการอนุมัติของคลินิก ก่อนจะประสานให้ผู้ประกอบกิจการและแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมาให้ถ้อยคำที่ สบส.ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้เกิดความกระจ่างในสาเหตุการเสียชีวิต โดยจะมุ่งตรวจสอบในส่วนของมาตรฐานการให้บริการตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และตัวผู้ให้บริการในวันที่เกิดเหตุว่าเป็นแพทย์จริงหรือปล่อยให้บุคคลอื่นมาสวมรอยให้บริการแทนจนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ส่วนประเด็นที่คลินิกลักลอบให้บริการเสริมความงามในระหว่างที่กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งกำหนดให้คลินิกเวชกรรมที่เสริมความงามปิดดำเนินการเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการฐานฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ต่อไป


ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวต่อว่า หากคลินิกนำบุคคลอื่นที่มิใช่แพทย์มาให้บริการนั้น นอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้รับบริการแล้ว ยังเป็นการกระทำผิดกฎหมายซึ่งมีโทษรุนแรงทั้งจำและปรับ โดยผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ที่ปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ก็จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งกรม สบส.อาจจะมีคำสั่งปิดคลินิกเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอีกด้วย จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลทุกราย ควบคุมดูแลการดำเนินการของสถานพยาบาลอย่างใกล้ชิด รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้รับบริการว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และสมประโยชน์ตามที่หวัง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับผลกระทบจากบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิก สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน สบส. 1426