ผู้ต้องขังโควิด-19 อีก 294 ราย

2021-06-11 17:15:28

ผู้ต้องขังโควิด-19 อีก 294 ราย

Advertisement

อธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยผู้ต้องขังโควิด-19  อีก 294 ราย หายป่วยสะสม 70%

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2564 เวลา 16.00 น.) มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 294 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,021 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 8,747 ราย และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำและทัณฑสถาน พบว่ามีเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ไม่พบการแพร่ระบาดเท่าเดิมที่จำนวน 129 แห่ง ขณะที่ยังพบการแพร่ระบาด 12 แห่งคงเดิม และในวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อที่รักษาหายเพิ่มขึ้นมากถึง 3,021 ราย ซึ่งเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของโรคในผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้กลุ่มผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ แยกกักตัวดูแลในสถานที่ควบคุมอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ โดยถ้าไม่มีอาการผิดปกติ ให้จำหน่ายจากโรงพยาบาลหรือสถานที่ควบคุมได้ โดยให้การรักษาตามอาการและสังเกตอาการใกล้ชิดจนครบกำหนดเนื่องจากส่วนใหญ่หายได้เอง ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว โดยการให้ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรและยาผงฟ้าทะลายโจร พร้อมสังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันตรวจพบเชื้อ จนพบว่าไม่มีอาการผิดปกติ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่หายจากการติดเชื้อกลุ่มดังกล่าว ยังต้องถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการต่ออีกระยะเวลา 14 วัน จึงจะส่งตัวกลับเข้าแดนปกติ ซึ่งปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ มียอดหายป่วยสะสมแล้ว 21,559 ราย หรือ 70% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 30,488 ราย และยังคงมีแนวโน้มของจำนวนผู้หายป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีกว่า 90% ของผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้งหมด

นายอายุตม์  กล่าวต่อว่า แม้ว่าสถานการณ์ต่างๆ เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เริ่มน้อยลง ทั้งจากการ SWAB ซ้ำในกลุ่มเรือนจำ/ทัณฑสถานที่พบการระบาดเดิม และจากผู้ต้องขังรับเข้าใหม่ที่มีการวางมาตรการคัดกรองอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้นำเชื้อเข้าไปแพร่ระบาดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน รวมถึงการวางแนวทางการรักษาในกลุ่มผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง สีแดง ที่เป็นกลุ่มเปราะบาง โดยการให้ยาและการเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอัตราของผู้ป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิตลง ควบคู่ไปกับการวางแผนการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ตามนโยบายเน้นหนักของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ให้ความสำคัญ ในการบริหารจัดการวัคซีนแก่ผู้ต้องขังให้ได้รับวัคซีนเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็วที่สุด

นายอายุตม์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว จำนวน 40,000 โดส และยังอยู่ระหว่างการจัดสรรเพิ่มเติมจนครอบคลุมทั้งหมด ควบคู่กับแผนการฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วไป ซึ่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีน แก่ผู้ต้องขังไปแล้ว 23,329 ราย ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 18 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) คือ เรือนจำกลางสมุทรปราการ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี เรือนจำกลางระยอง เรือนจำพิเศษพัทยา ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำกลางนครปฐม ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำอำเภอไชยา เรือนจำอำเภอธัญบุรี สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจำพิเศษธนบุรี เรือนจำพิเศษมีนบุรี และเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 แห่ง ซึ่งได้สั่งการเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด