สปส.ขออภัยปิดชั่วคราวศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33

2021-06-11 15:45:43

สปส.ขออภัยปิดชั่วคราวศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33

Advertisement

โฆษก สปส.ขออภัยปิดชั่วคราวศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 เผยระหว่าง 7-11 มิ.ย. 45 จุดฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ผู้ประกันตนแล้วกว่า 2 แสนโดส

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.)  กล่าวว่า  ตามที่ สปส. ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่ว กทม. โดยร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนในช่วงระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้บริหารจัดการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถฉีดวัคซีนเข็มแรก ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 แล้ว กว่า 2 แสนราย จากสถานประกอบการกว่า 24,000 แห่งทั่ว กทม.  ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่การให้บริการ สำนักงานประกันสังคมจึงขอปิดปรับปรุงระบบบริการศูนย์ฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.นี้ โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการศูนย์ฯ อีกครั้ง ในวันที่ 28 มิ.ย.ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งให้ นายจ้าง ฝ่ายบุคคลของแต่ละสถานประกอบการ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบ และเมื่อใกล้วันนัดหมายจะมีเอสเอ็มเอส แจ้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามลำดับอีกครั้ง สำนักงานประกันสังคมจึงขออภัยสถานประกอบการ และผู้ประกันตนทุกท่านที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ติดต่อสายด่วน 1506 กด 7 เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ