ปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนชั่วคราวเปิดอีกครั้ง 28 มิ.ย.

2021-06-11 15:35:46

ปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนชั่วคราวเปิดอีกครั้ง 28 มิ.ย.

Advertisement

สำนักงานประกันสังคมปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดผู้ประกันตน ม. 33 ชั่วคราว ตั้งแต่ 12 มิ.ย.เป็นต้นไป เปิดอีกครั้ง 28 มิ.ย. 

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม  (สปส.) แจ้งว่า ขออภัยปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19  เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ชั่วคราว  เพื่อให้การบริหารจัดการวัคชื่นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่ การให้บริการ สำนักงานประกันสังคม จึงขอปิดปรับปรุงระบบการให้บริการศูนย์ฯเป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 28 มิ.ย. 2584 ทั้งนี้ จะแจ้งให้สถานประกอบกิจการ และผู้ประกันตน ทราบคิวนัดหมายใหม่อีกครั้ง จึงขออภัย ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม จะปิดการให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ชั่วคราว ทั้ง 45 จุด ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.เป็นต้นไป โดยจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 28 มิ.ย.