รมว.แรงงานสั่งช่วยลูกจ้าง บ.น้ำตาลกุมภวาปีถูกเลิกจ้าง

2021-06-09 20:40:03

รมว.แรงงานสั่งช่วยลูกจ้าง บ.น้ำตาลกุมภวาปีถูกเลิกจ้าง

Advertisement

รมว.แรงงานห่วงใยลูกจ้างบริษัทน้ำตาลกุมภวาปี ถูกเลิกจ้าง สั่งตรวจสอบช่วยเหลือโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น  รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างของบริษัทน้ำตาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี กรณีประกาศปิดตัวหยุดกิจการเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ทำงานเชิงรุก เข้าไปติดตามสาเหตุการประกาศหยุดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน รวมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยด่วน

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับรายงานจากการตรวจสอบของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีว่า บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ 11 ถนนโพนทอง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล มีลูกจ้าง จำนวน 280 คน ได้มาขอคำปรึกษาหารือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับการปิดบริษัทเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ต่อมาวันที่ 8 มิ.ย. นายชัยวัธน์ ศรมณี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมชี้แจงการสิ้นสุดสัญญาจ้างและปิดกิจการให้กับลูกจ้างทั้งหมดตามโครงการ MIRAI : จากกันด้วยดีสู่อนาคตใหม่ โดยแบ่งการชี้แจงออกเป็น 6 จุด ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สาเหตุการปิดกิจการเนื่องจากผลการประกอบกิจการขาดทุนต่อเนื่องหลายปี จึงจำเป็นต้องมีการปิดกิจการ และแจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้างงานในวันที่ 3 ก.ค.นี้ โดยมีเงื่อนไข คือ 1) ลูกจ้างที่แจ้งสมัครใจลาออก ระหว่างวันที่ 8-12 มิ.ย. 2564 นายจ้างจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย เงินช่วยพิเศษ เงินช่วยเหลือลาออกของบริษัทตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 24-30 มิ.ย. 2564 2) ลูกจ้างที่ไม่สมัครใจลาออก นายจ้างจะเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย และจะไม่ได้เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินช่วยเหลือลาออกของบริษัท และจะจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างในวันที่ 3 ก.ค. 2564

นายอภิญญา กล่าวต่อว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามภารกิจที่เกี่ยวข้องการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์ เช่น การใช้สิทธิประกันการว่างงาน การหาตำแหน่งงานว่างให้ การฝึกทักษะทางด้านอาชีพตามความต้องการ การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง