เปิดแถลงการณ์บทลงโทษ "ยิว ฉัตรมงคล" หลัง ดราม่า ตร.เวิร์กฟอร์มโฮม !!

2021-06-09 16:05:17

เปิดแถลงการณ์บทลงโทษ "ยิว ฉัตรมงคล" หลัง ดราม่า ตร.เวิร์กฟอร์มโฮม !!

Advertisement

เปิดแถลงการณ์บทลงโทษ "ยิว ฉัตรมงคล" แฟนหนุ่มสุดสมาร์ท "เจนนี่" หลัง ดราม่า ตร.เวิร์กฟอร์มโฮม !!สืบเนื่องจากกรณีดราม่าอันลือเลื่องสะท้านสะเทือนวงการสีกากีของ "เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น" หรือ "รัชนก สุวรรณเกตุ" ขณะไลฟ์สดกับคุณตำรวจสุดหล่อ อย่าง "ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว" หรือ "ยิว" โดยมีแฟนคลับเข้ามาถามหนุ่มยิวว่า "ไม่ได้ไปทำงานเหรอ ?" โดย "หนุ่มยิว" ได้ตอบว่า "เขา Work From Home กันอยู่" ขณะที่ "เจนนี่" พูดต่อว่า "Work From Home คืออะไรอธิบายให้น้องๆ ฟังหน่อย"


ซึ่งต่อมา พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี สั่งให้ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล ช่วยราชการฝ่ายอำนวยการ ซึ่งกำลังพิจารณาออกคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดคือตำแหน่ง ผบ.หมู่งาน ป. สภ.มายอ เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกคนต้องรู้ เพราะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เคยสั่งการไว้แล้ว และพิจารณา ส.ต.ต.ฉัตรมงคล ทำผิดระเบียบเรื่องใดอีกบ้าง ซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบ

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.64 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่า การกระทําของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือยิว มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชื่อ รัชนก สุวรรณเกตุ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ค.2564 เวลาประมาณ 20.00 น. และกล่าวถึงในประเด็นคําพูด "Work From Home" ซึ่งเป็นการใช้คําพูดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการยั้งคิดไตร่ตรอง และไม่อธิบายให้บุคคลทั่วไปที่ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง จึงทําให้ประชาชนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ ส่งผลทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาเห็นว่า การกระทําของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือยิว เป็นการกระทําที่ขาดความรอบคอบในการคิดวิเคราะห์การใช้ถ้อยคํา เพื่อสื่อสารกับคนทั่วไป ไม่ระมัดระวัง ขาดการไตร่ตรอง ทําให้ถ้อยคําที่สื่อความหมายออกไปแล้วเกิดความเคลือบแคลงสงสัย จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากบุคคลทั่วไปเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และเกิดความเสียหายต่อข้าราชการตํารวจโดยส่วนรวมประกอบกับ ส.ต.ต.ฉัตรมงคลสมแก้ว ยอมรับว่าเป็นความผิดของตนจริง ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งการและกําชับแล้ว ถือได้ว่า พฤติการณ์การกระทําของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กล่าวคือต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา

ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงต้องไม่ใช้กิริยาวาจา หรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร และต้องไม่กระทําหรือละเว้นการกระทําใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตํารวจในการนี้ ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งลงโทษ "ภาคทัณฑ์" ส.ต.ต.ฉัตรมงค สมแก้วแถลงการณ์ ลงโทษ ภาคทัณฑ์ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว