"ไพบูลย์" ไม่เห็นด้วย ป.ป.ช.ชี้มูล "ธณิกานต์"

2021-06-09 12:23:55

"ไพบูลย์" ไม่เห็นด้วย ป.ป.ช.ชี้มูล "ธณิกานต์"

Advertisement

"ไพบูลย์" ไม่เห็นด้วย ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ส.ส.พปชร. ปมเสียบบัตรแทนกัน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)   ด้านกฎหมาย กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. ในความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 และเตรียมส่งฟ้องคดีอาญา รวมถึงดำเนินส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีผิดจริยธรรม ส.ส. เนื่องจากเป็นฐานมูลฟ้องเดียวกันทั้ง 2 คดี ทั้งที่ตามกฎหมายไม่ควรใช้ข้อมูลหรือฐานรายละเอียดเดียวกัน เพราะจะขัดต่อหลักนิติธรรม ที่ถือว่าผู้ที่ฟ้องคดีอาญาเมื่อยังไม่ถูกตัดสิน ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ขณะที่การฟ้องผิดจริยธรรมนั้น ตนมองว่า ป.ป.ช. ไม่ควรชี้ขาดด้วยตนเอง แต่ควรส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด คือ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบขั้นต้น ก่อนจะนำรายละเอียดของการตรวจสอบของหน่วยงาน ประกอบการพิจารณา และตัดสินของ ป.ป.ช.

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า แม้รัฐธรรมนูญและกฎหมายให้อำนาจ ป.ป.ช.ตรวจสอบจริยธรรม ส.ส. แต่ต้องอำนวยความยุติธรรมกับผู้ถูกร้องด้วย รวมถึงต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบก่อน ทั้งนี้ในคดีของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่อยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะศาลฎีการับคดีสอบจริยธรรมไว้พิจารณา ซึ่ง ป.ป.ช. ฟ้องคดีอาญา และขณะนี้กระบวนการยุติธรรมอยู่กระบวนการพิจารณาและต่อสู้คดี แต่ศาลฎีการับเรื่องไว้ตรวจสอบเช่นกัน หากกรณีที่ศาลฎีกาตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจมีผลต่อการตรวจสอบคดีอาญา ที่ตามหลักนิติธรรมต้องต่อสู้กันในชั้นอุทธรณ์ และฎีกาอีก

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการส่งอัยการให้ดำเนินการสั่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลนั้น ตนมองว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอจะดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานหรือพยานที่ชี้ให้เห็นว่า น.ส.ธณิกานต์ เป็นผู้มอบหมายบุคคลให้ออกเสียงลงคะแนนแทน อีกทั้งมีข้อมูลเพียงระหว่างการลงคะแนน น.ส.ธณิกานต์ ร่วมเวทีเสวนาภายนอก แต่กลับพบการออกเสียงลงคะแนนของ น.ส.ธณิกานต์เท่านั้น ดังนั้นหากจะดำเนินคดีได้ ต้องหาหลักฐานให้ได้ว่า บุคคลใดลงคะแนนแทน หรือ น.ส.ธณิกานต์มอบหมายให้ใครลงคะแนนแทน