ศบค.ปลดล็อก รพ.เอกชน ภาคเอกชน อปท.จัดหาวัคซีนโควิด

2021-06-09 08:44:14

ศบค.ปลดล็อก รพ.เอกชน ภาคเอกชน อปท.จัดหาวัคซีนโควิด

Advertisement

ศบค.ปลดล็อก รพ.เอกชน ภาคเอกชน อปท.จัดหาวัคซีนโควิด-19 ได้

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีเนื้อหาใจความสำคัญคือ ปลดล็อกสถานพยาบาลเอกชน ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดหาหรือขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิต - 19จากกรมควบคุมโรค องค์การเภสัซกรรม (อภ.) สถาบันวัคชีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข แก่ประชาชน