"หมอโอภาส"เผย มิ.ย.ฉีดวัคซีนโควิด 6 ล้านโดส

2021-06-07 20:10:01

"หมอโอภาส"เผย มิ.ย.ฉีดวัคซีนโควิด 6 ล้านโดส

Advertisement

อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยเดือน มิ.ย. มีวัคซีนโควิดฉีด 6 ล้านโดส ตามแผน ศบค.กำหนด 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมาย ให้ทุกคนในแผ่นดินไทย ทั้งคนไทยและต่างชาติได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยความสมัครใจโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งต้องฉีดให้ครอบคลุมประชากรที่อยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ 70 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมต่อไป โดยหลักการกระจายวัคซีน คือ 1.ทุกจังหวัดจะได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวค เฉลี่ยตามจำนวนประชากรในพื้นที่และประชากรแฝงในพื้นที่ 2.จังหวัดที่มีการระบาดจะจัดวัคซีนเสริมเพื่อควบคุมโรค โดยมีการปรับแผนตามสถานการณ์โรคที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว เช่น มีการระบาดในบางพื้นที่หรือบางกลุ่มเพิ่มขึ้น 3.จังหวัดกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น พื้นที่ท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ หรือชายแดนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ผู้ประกันตน รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม” จะได้ฉีดแน่นอน ขอให้ประชาชนไปรับวัคซีนตามกำหนด

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า ประเทศไทยเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 4 ล้านโดส ใน กทม.ฉีดแล้ว 1 ล้านโดส ทำให้ช่วยชะลอการระบาดได้ในส่วนนึง โดยในระยะแรกกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป บุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และจะสามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด รวมถึงการเร่งให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชนให้เร็วที่สุด

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า สำหรับในวันนี้ เป็นการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 และลดอัตราการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยภายในปี 2564 ซึ่งขณะนี้มีวัคซีนจำนวน 3.54 ล้านโดส (แอสตร้าเซนเนก้า 2.04 ล้านโดส และซิโนแวค 1.5 ล้านโดส) และจะมีวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าที่ทยอยส่งมอบไปทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย. นี้จะมีวัคซีน 8.4 แสนโดส และสัปดาห์ที่ 4 อีก 2.58 ล้านโดส ในภาพรวมตลอดเดือน มิ.ย. จะมีวัคซีน 6 ล้านโดส ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ ศบค. กำหนด และคาดว่าในเดือน มิ.ย.นี้ จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ 10 ล้านโดส ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการ และติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก เพื่อลดความสับสน และขอให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามา ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางสาธารณสุขก่อนนำมาฉีดให้กับประชาชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422