อว.พร้อมเปิด 11 ศูนย์ฉีดวัคซีน 7 มิ.ย.

2021-06-06 20:00:19

อว.พร้อมเปิด 11 ศูนย์ฉีดวัคซีน 7 มิ.ย.

Advertisement

"เอนก" เผย อว. พร้อมเปิด 11 ศูนย์ฉีดวัคซีน  7 มิ.ย.นี้ ตามวาระแห่งชาติ ระบุวัคซีนมาพร้อมประจำจุดฉีดแล้ว

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2564 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.นี้ อว.โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ตามวาระแห่งชาติ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยประสานงานใกล้ชิดกับ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้บริการ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ใน กทม.และต่างจังหวัด สำหรับในบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์บริการหลักจะดำเนินการโดย 11 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.รามคำแหง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต ม.ราชภัฎธนบุรี และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ โดย อว.-ทปอ. ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับองค์กร ผู้รับบริการประเภทกลุ่ม รวมทั้งนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสังกัด อว. และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปตลอดถึงสิ้นปีหรือจนกว่าจะฉีดครบถ้วน ทั้งนี้วัคซีนจะค่อยๆ ทะยอยรับมอบมาเป็นช่วงๆ ซึ่งในเดือน มิ.ย.2564 ได้รับการจัดสรรยอดรวม 250,000 โดส

นอกจากนี้ในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดในการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนเช่นกัน โดย อว.มีความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะสนับสนุนในการฉีดวัคซีนอย่างเพียงพอ มีอาคารสถานที่เหมาะสมและปลอดภัย มีโรงพยาบาลพร้อมรับผู้ได้รับผลข้างเคียงในกรณีฉุกเฉิน และยังมีการประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด สำหรับในกรุงเทพมหานคร มีกำลังฉีดรวมกันทั้ง 11 ศูนย์มากกว่า 3 หมื่นโดสต่อวัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการทดสอบระบบการฉีดแต่ละแห่งเรียบร้อยแล้ว มีความพร้อมเต็มที่ โดยยอดการฉีดจะขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่จะได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละช่วงตามความเหมาะสม ซึ่งในวันจันทร์ที่ 7 มิ.ย.นี้ ตนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในเวลา 8.45 น. เป็นจุดแรก

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ ตนได้รับรายงานว่าศูนย์ฉีดวัคซีนทั้ง 11 จุดของ อว. มีวัคซีนมาพร้อมประจำจุดและพร้อมจะให้บริการฉีดในวันที่ 7 มิ.ย. แล้ว ซึ่งศูนย์ฉีดวัคซีนเหล่านี้ เป็นหน่วยฉีดหลักนอกโรงพยาบาล เพิ่มเติมจากจุดที่ให้บริการภายในโรงพยาบาลแล้ว รวมทั้งทุกหน่วยงานของ อว. จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าจะได้รับวัคซีนกันอย่างครบถ้วน