อาลัยศิลปินแห่งชาติ "ศ.เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก"

2021-06-04 18:00:10

 อาลัยศิลปินแห่งชาติ "ศ.เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก"

Advertisement

อาลัยศิลปินแห่งชาติ "ศ.เกียรติคุณ อิทธิพล  ตั้งโฉลก" เสียชีวิตในวัย 75 ปี 

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  ศ.เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช2551  ถึงแก่กรรมในวันนี้เวลา 13.20 น. ณ บ้านพัก เลขที่ 49  ซอยอ่อนนุช 17  แยก 16  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กทม. เนื่องจากโรคพาร์กินสัน สิริรวมอายุ 75 ปี 3 เดือน โดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย.2564  เวลา 16.00 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิ.ย.2564   เวลา 17.00 น.  ณ อาคารพระครูประจักษ์วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. หลังจากนั้นทายาทจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา  100  วัน  และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จะดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้ในโอกาสต่อไป

โอกาสนี้ สวธ.ได้ให้การช่วยเหลือเงินเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ เป็นจำนวน 2 หมื่นบาท และช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1.5 แสนบาท

สำหรับประวัติ ศ.เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2552  เกิดเมื่อวันที่ 12 ก.พ.2489   ณ อ.ปทุมวัน กทม.  จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนช่างศิลป์ ได้รับปริญญาศิลปะบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 (ภาพพิมพ์)  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยแห่'วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุราชการ       ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศ.เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก เป็นทั้งศิลปิน และอาจารย์สอนศิลปะ เป็นผู้มีความเป็นเลิศใน “ศาสตร์” และ “ศิลปะ” สามารถรู้ทันความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการในวงการศิลปะ     “ไม่ตกยุค” หรือ “พ้นยุค” มีความมุ่งมั่นศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลา   ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการสอน การวิจารณ์ การดูงานศิลปะมาเรียบเรียงจัดให้เป็นระบบ ถ่ายทอดเป็นผลงานด้านวิชาการได้ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาศิลปะอย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้ได้สร้างสรรค์ผลงาน     ที่แสดงถึงคุณค่า ความงาม อารมณ์ และความรู้สึก ได้อย่างสะเทือนใจ ผลงานได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รวม ๓ ครั้ง จึงได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม เมื่อ พ.ศ.2522  นับว่าเป็นอาจารย์สอนศิลปะต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษาวิชาศิลปะได้อย่างดียิ่ง และอุทิศตนให้กับงานการกุศล  ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าเป็นแบบอย่างที่ดี     แก่สังคมและอนุชนรุ่นหลังต่อไป จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2551