ผู้ต้องขังติดโควิดอีก 189 ราย เสียชีวิต 1 ราย

2021-06-04 17:00:19

ผู้ต้องขังติดโควิดอีก 189 ราย เสียชีวิต 1 ราย

Advertisement

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 อีก 189 ราย เสียชีวิต 1 ราย

เมื่อวันที่  4 มิ.ย. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิ.ย.2564 เวลา 16.00 น.) มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 189 ราย รักษาหายเพิ่ม 7 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 14,523 ราย โดยภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน พบว่ามีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 124 แห่ง และพบการแพร่ระบาดของเชื้อในเรือนจำ/ทัณฑสถานเพิ่มเป็นจำนวน 14 แห่ง ที่ต้องทำการ SWAB เพื่อตรวจหาเชื้อซ้ำทุกๆ 7 วัน เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ซึ่งพบว่าสามารถช่วยลดจำนวนผู้ป่วยหนักให้น้อยลง โดยเฉพาะการคัดแยกผู้ติดเชื้อกลุ่มเปราะบาง คือกลุ่มสูงอายุ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว เพื่อทำการรักษาด้วยการให้ยาอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดจำนวนของผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองไม่ให้เป็นกลุ่มสีแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน นอกจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังมีโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางที่เป็นโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่เรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเดิมอยู่ก่อนแล้ว มาทำหน้าที่รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเหลืองในเรือนจำเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย เรือนจำกลางบางขวาง และเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ที่สามารถส่งต่อการรักษาได้อย่างรวดเร็วและแบ่งแยกแดนเพื่อใช้ในการรักษาไม่ให้ปะปนกันอย่างเป็นระบบ 

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า ในกระบวนการป้องกันผู้ติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคหรือการเสียชีวิต กรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อฉีดให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย โดยเมื่อวานนี้ (3 มิถุนายน 2564) ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการไปแล้ว จำนวน 1,800 ราย จากทั้งหมด 6,000 กว่าราย ด้วยการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนครบเป้าหมายในวันที่ 6 มิ.ย. 2564 ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังไม่พบผู้ต้องขังมีอาการผิดปกติจากการได้รับวัคซีนแต่อย่างใด สำหรับแผนดำเนินการขั้นต่อไป จะเริ่มทยอยฉีดวัคซีนในเรือนจำสีขาว คือเรือนจำปลอดเชื้อ ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงก่อน โดยเน้นการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการวัคซีนที่กรมราชทัณฑ์ได้ประสานกับกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนที่ได้รับอย่างรวดเร็ว ไม่ตกค้าง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

สำหรับกรณีผู้ต้องขังที่เสียชีวิต 1 รายในวันนี้ เป็นผู้ต้องขังชาย อายุ 66 ปี รักษาตัวอยู่ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ด้วยโรคประจำตัว เป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย เบาหวาน และความดันโลหิตสูง และได้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งแพทย์ได้ให้ยาและรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากเป็นผู้ป่วยสูงอายุ และมีโรคประจำตัว อาการจึงทรุดลง จนกระทั่งในวันที่ 3 มิ.ย. 2564 ผู้ป่วยคลำชีพจรไม่ได้ หมดสติ ได้ทำการ CPR นวดหัวใจ และให้ยากระตุ้นหัวใจ แต่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา จนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา