สำนักงานเขตหลักสี่แจงทำตาม ก.ม.ปิด รพ.สนาม ซ.แจ้งวัฒนะ 14

2021-06-03 21:45:05

สำนักงานเขตหลักสี่แจงทำตาม ก.ม.ปิด รพ.สนาม ซ.แจ้งวัฒนะ  14

Advertisement

สำนักงานเขตหลักสี่แจงทำตามกฎหมายปิดคำสั่ง รพ.สนาม ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ระงับการก่อสร้าง ห้ามเข้า ห้ามใช้อาคาร ให้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 30 วัน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาหาร

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. เพจ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความระบุว่า สำนักงานเขตหลักสี่ขอเรียนชี้แจง กรณีปิดคำสั่ง รพ.สนาม ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ดังนี้ค่ะ กรณี สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ปิดคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามเข้า ห้ามใช้อาคาร และให้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นั้น เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามขั้นตอนของ  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เนื่องจากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่ได้รับการยกเว้นในการไม่ต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แต่อย่างใด สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้ดำเนินการปิดประกาศไว้ ทั้งในส่วนของ รพ.สนาม และร้านค้าที่อยู่ติดรั้วด้วยเช่นกัน เมื่อวันที่ 20 พ.ค.64 ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานเขตฯ ได้ชี้แจงให้ทั้ง 2 ฝ่าย เข้าใจในข้อกฏหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตหลักสี่มิได้ปิดกั้นการให้บริการของ รพ.สนามเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แต่อย่างใด ในส่วนของผู้ค้าหน้า รพ.สนามก็ได้หยุดประกอบการตามคำสั่งของสำนักงานเขตหลักสี่แล้ว


ขอบคุณเพจ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร