"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนงดฉีดคนลงทะเบียนตั้งแต่ 14 มิ.ย.

2021-06-03 19:25:44

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนงดฉีดคนลงทะเบียนตั้งแต่ 14 มิ.ย.

Advertisement

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งข่าวไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนหลัก ขออภัยไม่สามาถฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ ตั้งแต่ 14 มิ.ย. เป็นต้นไป  ด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคแจงถูกนำไปรวมกับโควตามหาวิทยาลัยที่ขึ้นตรงกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.เพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความระบุว่า เนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ได้รับการจัดสรร “วัคซีนหลัก” (ซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า) เพื่อให้บริการอีกต่อไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป รวมถึงสถานศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่ได้ขอติดต่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนหลักทั้งสองชนิดด้วย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทะเบียนเพื่อมารับการฉีดวัคซีนกับเรา และขอขอบคุณจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาโดยตลอด

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงหากได้รับเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อ ขอให้ท่านรีบลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนกับศูนย์ฉีดวัคซีนของส่วนกลางโดยเร็วเพื่อลดการแพร่ระบาด

ส่วนผู้ที่มีปัญหาในการหาสถานที่ลงทะเบียนที่อื่นและยังมั่นใจประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยฯ จะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการหาวัคซีนอื่นที่มีคุณภาพมาให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วท่านยังสามารถมารับการฉีดเข็มที่สองได้ตามนัดหมาย

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า  โควตาการจัดการวัคซีนโควิด ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นั้นถูกนำไปรวมกับโควตามหาวิทยาลัยที่ขึ้นตรงกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รวม 11 สถาบัน โดยมีอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน และมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ส่งวัคซีนจำนวน 500,000 โด๊ส ไปให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้ว อำนาจการจัดสรรจากนี้เป็นเรื่องของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค


ขอบคุณเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์