เปิดผลลงมติรับร่าง พ.ร.บ.งบปี 65

2021-06-03 14:20:02

เปิดผลลงมติรับร่าง พ.ร.บ.งบปี 65

Advertisement

เปิดผลลงมติรับร่าง พ.ร.บ.งบปี 65 พรรคร่วมรัฐบาลไม่แตกแถว ขณะที่  4 ส.ส.งูเห่าก้าวไกลโหวตหนุน

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการลงมติ รับหลักการ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ด้วยเสียงเห็นชอบ 269 เสียง ไม่เห็นด้วย 201 เสียง และงดออกเสียง 2เสียง

โดยจากการตรวจสอบเอกสารการลงคะแนน พบว่า เสียงที่เห็นด้วยนั้น เป็นของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ลงมติรับหลักการอย่างไม่แตกแถว ทั้งนี้พบว่ามี ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ไม่ปรากฎการลงคะแนน ได้แก่ นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ และรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ นั้น พบว่า นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานสภาฯ งดออกเสียง

ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคชาติพัฒนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคไทรักธรรม พรรคประชาธรรมไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคพลเมืองไทย พรรคพลังชาติไทย พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคพลังไทยรักไทย ลงมติเห็นด้วยครบแบบไม่แตกแถว และครบจำนวน เช่นกัน

ในส่วนของพรรคฝ่ายค้าน ส่วนใหญ่ลงมติ ไม่เห็นด้วย แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย ที่มีจำนวน ส.ส.ทั้งสิ้น 134 คน พบว่า มี 129 คน ลงมติ ไม่เห็นด้วย แต่พบว่ามีส.ส. จำนวน 5 คน ได้แก่ นายจักรพรรดิ ไชยสาสน์ ส.ส.อุดรธานี นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ ส.ส.มหาสารคาม น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.และ นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ส.ส.นนทบุรี ที่ไม่ปรากฎการออกเสียงลงคะแนน

ขณะที่พรรคก้าวไกล มีส.ส.ทั้งสิ้น 53 คน พบว่า ลงมติไม่เห็นด้วย จำนวน 48 คน ยกเว้น ส.ส. 4 คน ได้แก่ นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย และนายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย ที่ลงมติเห็นด้วย

ขณะที่ น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส. จันทบุรี พรรคก้าวไกล ที่ไม่ปรากฎการลงคะแนน เนื่องจากป่วยปวดท้องอย่างหนัก ต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิทด่วนก่อนการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

ส่วนพรรคเสรีรวมไทย 10 เสียงไม่เห็นด้วย พรรคเพื่อชาติ 5 เสียง ไม่เห็นด้วย พรรคประชาชาติ มียอดส.ส. 7 เสียง พบว่า มี6 เสียง ไม่เห็นด้วย ยกเว้น นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ ที่ไม่ปรากฎการลงคะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ก่อนหน้าที่ประกาศร่วมพรรครัฐบาล ยกเว้น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่การออกเสียง พบว่า ออกเสียงไม่เห็นด้วย 2 เสียง คือ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายมิ่งขวัญ ขณะที่ 4 เสียง ลงมติเห็นด้วย ได้แก่ นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

สำหรับบุคคลที่งดออกเสียงอีก 1 เสียง นอกจากนายชวน คือ นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย