เปิดชื่อ 72 กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65

2021-06-03 12:00:23

เปิดชื่อ  72 กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65

Advertisement

เปิดชื่อ  72 กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 65  พปชร. ชง “เรืองไกร”สมาชิก พปชร. คนล่าสุด รับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1ล้านล้านบาท ในวาระแรก ด้วยคะแนน 269 ต่อ 201 งดออกเสียง 2 จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 72 คน โดยกมธ. วิสามัญ จำนวน 72 คน แบ่งตามสัดส่วน ดังนี้

สัดส่วน ครม. 18 คน ได้แก่  1.นายอาคม เติมวิทยาไพศิษฐ์ รมว.คลัง  2.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน 4. นายเสมอกัน เที่ยงธรรม  5.นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา ผอ.สำนักงบประมาณ 6.พล.ท.วัลลภ นาคประสิทธิ์ 7.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 8.นายวราเทพ รัตนากร 9.นายประสิทธิ์ มะหะหมัด 10.นายวิเชียร ชวลิต 11.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 12.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 13.นายนพดล พลเสน 14.นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ 15.นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร 16.นายจุติ ไกรฤกษ์ 17.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 18.นางนันทนา สงฆ์ประชา

สัดส่วนพรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน ได้แก่ 1. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 2.นายไชยา พรหมา 3.ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 4. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 5. น.ส.ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ 6.นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม 7.นายบุญแก้ว สมวงศ์ 8.นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล 9.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 10.นายคงเดช ไชยศิวามงคล 11.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 12.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 13.นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด 14. นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย 15.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 13 คน ได้แก่ 1.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 2.นายเอกราช ช่างเหลา 3.น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ 4.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 5.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร 6.นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค์ 7.นายสุชาติ อุสาหะ 8.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 9.นายสายัณห์ ยุติธรรม 10.นายไผ่ ลิกค์ 11.นางทัศนียา รัตนเศรษฐ 12.นายนิโรธ สุนทรเลขา 13.นายจักรัตน์ พั้วช่วย

สัดส่วนพรรคภูมิใจไทย จำนวน 7 คน ได้แก่ 1.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ 2.นางนาที รัชกิจประการ 3.นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ 4.นายมณฑล โพธิ์คาย 5.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา 6.นายภราดร ปริศนานันทกุล 7.น.ส.มัลลิกา จิรพัฒนกุล

สัดส่วนพรรคก้าวไกล จำนวน 6 คน ได้แก่ 1.น.ส.วรรณวิภา ไม้สน 2.น.ส.วรรณวลี ตะล่อมสิน 3.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล 4.นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง 5.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 6.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 6 คน ได้แก่ 1.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 2.นางผ่องศรี ธาราภูมิ 3. น.ส.รังสิมา รอดรัศมี 4.นายสาคร เกี่ยวข้อง 5.นายชัยชนะ เดชเดโช 6.นายเดชอิศม์ ขาวทอง

สัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน ได้แก่ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

สัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย 1 คน ได้แก่ นายวัชรา ณ วังขนาย

สัดส่วนพรรคประชาชาติ 1 คน ได้แก่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

สัดส่วนพรรคเศรษฐกิจใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์

สัดส่วนพรรครวมพลังประชาชาติไทย จำนวน 1 คน ได้แก่ นายสุพล จุลใส

สัดส่วนเพื่อชาติ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางลินดา เชิดชัย

สัดส่วนพรรคพลังท้องถิ่นไทย จำนวน 1 คน ได้แก่ นายโกวิท พวงงาม

โดยร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดการแปรญัติภายใน 30 วัน และจะได้มีการประชุมกมธ. นัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ ในกมธ. และกำหนดกรอบ การทำงานต่อไป ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ (สถ.) ชั้น 4 โขนกลาง อาคารรัฐสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อ กมธ.ในส่วนขอบพลังประชารัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นส.ส. ในเครือข่ายของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ และคนของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ซึ่งในสัดส่วน ครม. มากันครบทีมแก๊ง “3 ช่วย” คือ นางนฤมล รมช.แรงงาน นายสันติ รมช. รวมถึง นายเรืองไกร ที่เพิ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก พปชร.คนล่าสุดด้วย

ทั้งนี้สิ่งที่ต้องจับตาคือการพิจารณาปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับงบโควิด-19 ที่ถูกตัดออกไปเป็นจำนวนมาก จากส.ส.พรรคภูมิใจไทย อาทิ นายชาดา ส.ส.อุทัยธานี รายภราดร ส.ส.อ่างทอง นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์คืองบประมาณการจัดซื้ออาวุธของกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะ “เรือดำน้ำ” ที่ เลื่อนมาแล้ว2 ครั้ง