สั่งปิดโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ 7 วันพบติดโควิด 84 คน

2021-06-02 20:25:00

สั่งปิดโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์  7 วันพบติดโควิด 84 คน

Advertisement

คกก.โรคติดต่อ จ.พระนครศรีอยุธยา มีมติสั่งปิดโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ อ.เสนา 7 วัน 3 - 9 มิ.ย. หลังผลตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด 84 คน

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี น.ส.นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พ.อ.(พิเศษ)เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว.  นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด  นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยในที่ประชุมสรุปสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2564 พบติดเชื้อรายใหม่ 27 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 818 ราย รักษาอยู่ 338 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม ระลอก เม.ย.จำนวน 7 ราย ในส่วนผลการตรวจเชิงรุกในโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ อ.เสนา จำนวน 1,500 ราย พบผู้ติดเชื้อ 84 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีมติสั่งปิดโรงงานดังกล่าวเป็นเวลา 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มิ.ย. 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการด้านสาธารสุข สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางการกระจายวัคซีนที่ จะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป พร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยเชิญชวนประชาชน ร่วมลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โดยการสแกน QR Code “อยุธยาพร้อม”


นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มสถานประกอบการดังกล่าว บริษัทได้ขอปิดตัวเองชั่วคราวในบางแผนก เพราะพบผู้ติดเชื้อ แต่ภายหลังการตรวจเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติร่วมกันให้ปิด(ชั่วคราว) โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ อ.เสนา เป็นเวลา 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 – 9 มิ.ย. 2564 เพื่อลดผลกระทบที่จะขยายเป็นวงกว้างกว่านี้ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อกระจายในหลายแผนก รวม 84 คน โดยช่วงค่ำวันนี้ จะออกคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออย่างเป็นทางการ และได้แจ้งให้ทางผู้ประกอบการทราบแล้ว และจะต้องดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข 3 เรื่อง คือ ทางบริษัทจะต้องปฏิบัติตามาตรการทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการทำความสะอาด และดำเนินการมาตรการควบคุมโรค รวมถึงการประเมินผลความปลอดภัยก่อนเปิด สำหรับพนักงาน 84 คน ที่ติดเชื้อให้นำเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลสนาม และกลุ่มเสี่ยงสูง 700 กว่าคน จะต้องเข้าสู่การตรวจคัดกรองและตรวจซ้ำ เริ่มวันที่ 3 มิ.ย. 64 และในส่วนพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้เข้าสู่กระบวนการกักตัวในบ้าน และจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการกักตัวและสอบถามอาการข้างเคียงว่ามีหรือไม่ อยู่เป็นระยะ จนกว่าจะไม่พบผู้ติดเชื้อขึ้นอีก