"ยุทธพงศ์" จี้ รมว.กลาโหมแจงงบลับ 470 ล้าน

2021-06-02 17:55:23

"ยุทธพงศ์" จี้ รมว.กลาโหมแจงงบลับ 470 ล้าน

Advertisement

"ยุทธพงศ์" จี้ รมว.กลาโหมแจงงบลับกองทัพกว่า 470 ล้าน แนะชะลอซื้อเรือดำน้ำ เครื่องบินรบ

เมื่อเวลา 16.35 น. วันที่ 2 มิ.ย.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (ภท.) อภิปรายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วารแรก วันที่สาม โดยเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ชี้แจงประเด็นการชำระหนี้โครงการรับจำนำข้าว ที่ระบุว่าใช้เงินไปกว่า 7.05 แสนล้านบาท เพราะจากการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ของพล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่ปี 2558 - 2565 พบว่าใช้งบชดใช้หนี้ไปเพียง 6.52 แสนล้านบาท 

นายยุทธพงศ์ อภิปราด้วยว่า ปี 2565 กระทรวงกลาโหม จัดสรรรงบประมาณ ไว้รวม 2.03 แสนล้านบาท ทั้งนี้พบว่าใน 4หน่วยงาของกองทัพ มีงบลับ รวม 470 ล้านบาท แบ่งเป็น งบกองทัพเรือ ของบ 4.1 หมื่นล้านบาท แต่มีงบราชการลับ 62 ล้านบาท , กองทัพอากาศ ของบ 3.8 หมื่นล้านบาท แต่มีงบราชลับ 30 ล้านบาท , สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ของบ 9.197 ล้านบาท แต่มีงบราชลับ 32 ล้านบาท , กองบัญชาการกองทัพไทย ของบ 1.4หมื่นล้านบาท มีงบราชการลับ 55 ล้านบาท รวมงบลับทั้งสิ้น 470บาท ทั้งนี้นายกฯต้องชี้แจงงบราชการลับ ตามที่ระบุว่าบริหารราชการโปร่งใส

นายยุทธพงศ์ เสนอว่า ให้ชะลอการจัดซื้ออาวุธ ได้แก่ กองทัพบก ตั้งงบเพื่อทำโครงการใหม่ 4 รายการ รวมเป็นงบประมาณ 4,400 ล้านบาท ขณะที่มีรายการผูกพันอีก 24 รายการ รวมเป็นเงิน 2.2หมื่นล้านบาท และจากการตรวจสอบพบว่า ปี 2565 กองทัพบก เสนอโครงการซื้อยานเกราะล้อยาง ที่ผูกพันตั้งแต่ปี 53 - 65 รวม. 4,515 ล้านบาท โครงการจัดหาเฮลิคอปเอตร์ AH-6i จำนวน 4,226 ล้านบาท , กองทัพเรือ เสนอทำโครงการใหม่ รวม 4,100 ล้านบาท และมีรายการผูกพันเดิม อีก 11 รายการ รวมเป็นเงิน 4.5หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ปี 65 พบการใช้เงิน รวม 4,854 ล้านบาท ทั้งนี้พบว่ากองทัพเรือ ทำโครงการเพื่อซื้อเรือแอลพีดี เอนกประสงค์เพื่อยกพลขึ้นบก รวม 6,185 ล้านบาท และ จัดซื้อเรือดำน้ำ โดยที่ยังไม่มีการลงนาม รวม 2.25 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ปี 2564 มีหนังสือจากกองทัพเรือ ระบุยกเลิกโครงการจัดซื้อเพราะสถานการณ์โควิด-19 แต่ปี 2565 รมว.กลาโหม กลับตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ ซึ่งตนมองว่างบประมาณส่วนดังกล่าวสามารถชะลอ หรือ เลื่อนออกไปก่อนได้

นายยุทธพงศ์ อภิปรายด้วยว่า สำหรับกองทัพอากาศ ตั้งงบประมาณไว้ 3.8 หมื่นล้านบาท โดยทำโครงการใหม่ จำนวน 1,931 ล้านบาท และมีรายกาผูกพันเดิม อีก 22 รายการ รวม 3.2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้พบโครงการซื้อเครื่องบินโจมตีเบา beechcraft T-6C วงเงิน 4,500 ล้านบาท และ ทำโครงการปฏิบัติการในห้องอวกาศ จำนวน 1,470 ล้านบาท ในระยะแรก งบประมาณปี 2565 วัคซีนไม่แน่นอนแต่รถถัง เครื่อบินรบ เรือดำน้ำมีแน่นอน ขอเรียกร้อง ส.ส. ฟังการอภิปรายเห็นว่างบประมาณที่จัดไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนไมเ่กิดประโชน์ประเทศขอให้คว่ำเพื่อให้กลับไปทำใหม่