องค์การอนามัยโลกรับรองวัคซีนซิโนแวคแล้ว

2021-06-01 23:55:44

องค์การอนามัยโลกรับรองวัคซีนซิโนแวคแล้ว

Advertisement

องค์การอนามัยโลกรับรอง “วัคซีนซิโนแวค”เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้ว 

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศรับรองวัคซีนซิโนแวคเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้ว โดยแนะนำให้ใช้วัคซีนในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีด 2 โดส เว้นระยะห่าง 2-4 สัปดาห์ สำหรับผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนพบว่า วัคซีนป้องกันโรคที่แสดงอาการในผู้ที่ได้รับวัคซีน 51% และป้องกันอาการป่วยรุนแรงจากโควิด-19 ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลในประชากรที่ทำการศึกษา 100%