ศบค.จ่อคลายล็อกร้านอาหารนั่งกินในร้านได้

2021-05-14 14:00:55

ศบค.จ่อคลายล็อกร้านอาหารนั่งกินในร้านได้

Advertisement

โฆษก ศบค.เผยเตรียมผ่อนคลายร้านอาหารทั่วประเทศให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้  แบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 โต๊ะนั่งได้ 1 คน  พื้นที่ควบคุมสูงสุด บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม และพื้นที่ควบคุมบริโภคในร้านได้ปกติ  เตรียมประกาศ 15 พ.ค.แต่ละจังหวัดอยู่ในกลุ่มไหน

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวดวันที่ 16 พ.ค.2564

ข้อบังคับจราจรรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์)

“โบ ธัญญะสุภางค์” โพสต์หวานอวยพรวันเกิดหนุ่มฝรั่ง ยอมรับเลิกสามีนานแล้ว

เมือวันที่ 14 พ.ค นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงถึง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม และสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน ดังนั้นการปรับสีจะต้องเกิดขึ้น โดยการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร มีหลักเกณฑ์ดังนี้


1. ลักษณะการระบาดในชุมชน โดยพิจารณาจากจำนวน และความต่อเนื่อง

-พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวันอย่างน้อย 1 วันใน 1 สัปดาห์ หรือเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ มากกว่า 50 รายต่อวัน

-พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ 20 -50 รายต่อวัน

-พื้นที่ควบคุม มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สับดาห์ น้อยกว่า 20 รายต่อวัน

-พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 10 รายต่อวัน

-พื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่ไม่มีผู้ป่วย อย่างน้อย 1 สัปดาห์

2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

3. จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย

4. จังหวัดที่ติดกับชายแดน หรือ เคยมีผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ติดเชื้อ

5.สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประซากรในพื้นที่ (ปรับลดระดับกรณีได้รับวัคซีนมาก)

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า สำหรับการผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร จะแบ่งเป็น 3 พื้นที่ดังนี้

1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ร้านอาหาร บริโภคในร้านโดยนั่งไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่ายและดื่มสุราโนร้าน)หมายความว่าโต๊ะนั่งได้ 4 คนจะนั่งได้แค่ 1 คน 

2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด บริโภคในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. (งตการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน)

3.พื้นที่ควบคุม บริโภคในร้านได้ตามปกติ(งดการจำหบ่ายและงดดื่มสุรา)

โฆษก ศบค. กล่าวด้วยว่า ส่วนจังหวัดนั้นๆจะอยู่ในพื้นที่ใดใน 3 กลุ่มต้องสรุปสุดท้ายและนำเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผอ.ศบค. วันที่ 15 พ.ค. เราจะมาประกาศจังหวัดกัน