นายกฯห่วงพี่น้องแรงงาน ยันไม่ได้นิ่งนอนใจควบคุมโควิด

2021-05-01 10:18:52

นายกฯห่วงพี่น้องแรงงาน ยันไม่ได้นิ่งนอนใจควบคุมโควิด

Advertisement

นายกฯยันรัฐบาลห่วงใยพี่น้องแรงงาน ไม่ได้นิ่งนอนใจควบคุมโควิด ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพ ดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 

ช็อกโควิดตายพุ่ง 21 ราย ป่วย 1,891 ราย

เชื่อพญานาคสำแดงปาฏิหาริย์ "เมฆ วินัย" เผย หมดเงินรักษาโรคร้าย 3 ปี 4 ล้าน

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวดวันที่ 2 พ.ค.2564

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ว่า สวัสดีพี่น้องแรงงานที่รักทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ  ผมขอส่งความรัก และความปรารถนาดีมายังพี่น้องแรงงานไทยทุกท่าน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดมา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้ต้องงดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติอีกปีหนึ่ง ด้วยรัฐบาลมีความห่วงใยในความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัยของพี่น้องแรงงาน และประชาชนทุกคน ทั้งนี้มิได้นิ่งนอนใจในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการมีงานทำของพี่น้องประชาชน และพี่น้องแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจในขณะนี้ ที่ผ่านมาได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน รวมถึงขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม ลดค่าน้ำและค่าไฟ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และมาตรการอื่น ๆ เพื่อให้พี่น้องแรงงานทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ และพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเข้มแข็งในเร็ววัน พร้อมกันนี้ยังให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการ การคุ้มครองแรงงาน ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และการพัฒนาความสามารถและศักยภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อให้พี่น้องแรงงานมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ผมมีความห่วงใยพี่น้องแรงงานทุกคน ขอให้ดูแล รักษาสุขภาพ ดำเนินชีวิตวิถีใหม่ และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการ กินร้อน ช้อนเรา หมั่นล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง และพบแพทย์เมื่อมีอาการ ซึ่งจะช่วยทุกคนปลอดการติดเชื้อโรคและเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค

ในโอกาส “วันแรงงานแห่งชาติ” ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องแรงงาน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป ขอบคุณครับ